Ogłoszenia / Zamówienia publiczne

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na odnowienie i konserwację posadzki ok. 20O m2 lastriko na foyer Sali koncertowej wraz ze schodami Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż smyczków skrzypcowych, altówkowych oraz wiolonczelowych marki R. Paesold.

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wiolonczeli Nicolas Augustin Chappuy.

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wibrafonu marki Musser model combo.

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg pisemny  na sprzedaż marimby marki Premier.

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż klawesynu Matthias Arens.

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup systemu sprzedaży biletów na potrzeby Filharmonii Śląskiej w Katowicach wraz z instalacją, wdrożeniem i obsługą gwarancyjną, dostawa czytników kodów biletowych w ilości 4 sztuk oraz czytnika kodów kreskowych do kasy biletowej. 

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup systemu sprzedaży biletów na potrzeby Filharmonii Śląskiej w Katowicach wraz z instalacją, wdrożeniem i obsługą gwarancyjną, dostawa czytników kodów biletowych w ilości 4 sztuk oraz możliwość zakupu czytnika kodów kreskowych do kasy biletowej. 

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Informacja o wyniku postępowania

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę  rocznego przeglądu hydrantów oraz gaśnic będących wyposażeniem Filharmonii Śląskiej.

Ogłoszenie

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp na Zapewnienie techniki scenicznej wraz z obsługą na potrzeby realizacji koncertu TRADYCYJA MARCIN WYROSTEK

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych podczas trzech wydarzeń koncertowych organizowanych przez Filharmonię Śląską na terenie Hali widowiskowo-sportowej „Spodek”

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – aktualizacja

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę transportu instrumentów muzycznych należących do Filharmonii Śląskiej na terenie kraju.

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę transportu artystów Filharmonii Śląskiej na terenie kraju.

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę ochrony osób imienia, obiektu, dozorowanie terenu oraz okolicznościowe pełnienie obowiązków portiera Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę bieżącej obsługi polegającej na przygotowaniu instrumentów klawiszowych do prób i koncertów w siedzibie Filharmonii Śląskiej w terminach i zgodnie z potrzebami Zamawiającego

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) Schrack Seconet zainstalowanego w budynku Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti grupy wiolonczel Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti grupy kontrabasów Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 uPzp pn.:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Strona internetowa postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_slaska

Nr referencyjny postępowania w BZP: 2023/BZP 00493622 

Nr na platformie zakupowej: ID 847506

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko perkusisty z obowiązkiem gry na kotłach Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 uPzp pn.:

Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego – wiolonczela, skrzypce, obój, smyczki.

Strona internetowa postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_slaska

Nr referencyjny postępowania w BZP: 2023/BZP 00453231

Nr na platformie zakupowej: ID 835213

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenia o wyniku postępowania

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę mycia przeszkleń na wysokościach w budynku Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 uPzp pn.:

Zakup mikrofonów dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Strona internetowa postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_slaska

Nr referencyjny postępowania w BZP: 2023/BZP 00416894

Nr na platformie zakupowej: ID 824520

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenia o wykonaniu przedmiotu umowy

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostawy lnternetu poprzez łącza światłowodowe do budynku Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pulpitów orkiestrowych, elementów wyposażenia estrady oraz akcesoriów muzycznych

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wody źródlanej do siedziby Filharmonii Śląskiej wraz z dzierżawą dystrybutorów oraz stojaków

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z łamaniem, składem i dostawą do siedziby Zamawiającego wydawnictwa promocyjnego Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą wydawnictw promocyjnych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w okresie 09.2023-08.2024

zapytanie ofertowe_druki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę fotograficzną wraz z obróbką techniczną zdjęć i dostarczeniem ich w formie elektronicznej w wersjach na stronę internetową i do druku w okresie 1.09.2023-31.08.2024

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę serwisową i wykonywanie napraw urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, p.poż. i oddymiających firmy ,,Frapol” zgodnie z DTR, zabudowanych w budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO poszukuje:

Specjalisty Biura Marketingu w pełnym wymiarze godzin

Przejdź do strony z ogłoszeniem

Ogłoszenie PDF

Oświadczenie RODO PDF

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO poszukuje:

Specjalisty Biura Marketingu w pełnym wymiarze godzin

Przejdź do strony z ogłoszeniem

Ogłoszenie PDF

Oświadczenie RODO PDF

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę rocznego przeglądu hydrantów oraz gaśnic będących wyposażeniem Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi serwisowej posiadanych przez Filharmonię Śląską fortepianów koncertowych marki Steinway & Sons modele D

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti grupy altówek Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy elementów rozbudowanej części obiektu Filharmonii Śląskiej w Katowicach zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Ogłoszenie 

Decyzja o wydłużeniu terminu składania ofert do zapytania ofertowego

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego poszukuje:

Specjalisty w Biurze Koncertowym (wymiar pracy: 1/2 etatu)

Ogłoszenie PDF

Oświadczenie RODO PDF

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę wypożyczenia fortepianu klasycznego wraz ze strojeniem oraz jego transport na miejsce koncertu (Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek w Katowicach) w dniu 17.02.2023

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko artystki Chóru w głosie II alt

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko artysty Chóru w głosie II bas

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti II skrzypiec Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie, dostawę i serwowanie cateringu w siedzibie Filharmonii Śląskiej w Katowicach

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich dla gości Filharmonii Śląskiej, wynikające z bieżącej działalności artystycznej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego poszukuje:

Kierownika Biura Marketingu w pełnym wymiarze godzin

Przejdź do strony z ogłoszeniem

Ogłoszenie PDF

Oświadczenie RODO PDF

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę przygotowania instrumentów klawiszowych do prób i koncertów w siedzibie Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) Schrack Seconet

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Filharmonii Śląskiej oraz dostawa 31 sztuk nowych aparatów telefonicznych

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 uPzp na: Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego – 2 trąbki, flet piccolo, instrumenty perkusyjne

 Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_slaska
Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 2022/BZP 00454820/01
Nr na platformie zakupowej: ID 694174

Dodatkowo dokumenty postępowania są dostępne w BIP Filharmonii Śląskiej.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyniku postępowania

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti grupy fagotów Orkiestry Symfonicznej z obowiązkiem gry I głosu

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę stworzenia reportażu audio-video z projektu pn. „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę produkcji wystawy multimedialnej – przekrój historii Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 uPzp pn.: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Strona internetowa postępowania:
https://platformazakupowa.pl
Nr referencyjny postępowania w BZP: 2022/BZP 00338186/01
ID na platformie zakupowej: 658687

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę stworzenia reportaży audio-video z projektu pn. „Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga”

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti grupy klarnetów i Es-klarnet Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie, dostawę i serwowanie cateringu w siedzibie Filharmonii Śląskiej w Katowicach

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę fotograficzną dla Filharmonii Śląskiej w 78. sezonie artystycznym (w okresie 1.09.2022-31.08.2023)

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti kontrabasów Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti wiolonczel Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti I skrzypiec Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka kameralisty – kontrabasisty Śląskiej Orkiestry Kameralnej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko artysty chóru w głosie bas II

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko artystki chóru w głosie sopran I i II

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą do siedziby Filharmonii Śląskiej wydawnictw promocyjnych w terminie wrzesień 2022 r. – sierpień 2023 r.

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy główny specjalista – menedżer

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę stworzenia reportażu audio-video z projektu pn. „100. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski”

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gastronomicznej w kawiarni muzycznej Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

—————————————————————————–

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę serwisowo-konserwacyjną kotłowni zlokalizowanej w budynku Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych zgodnie z zapotrzebowaniem Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————

ZARZĄDZENIE DYREKTORA FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

w sprawie „Regulaminu zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego”

Zarządzenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę rocznego przeglądu hydrantów oraz gaśnic, będących wyposażeniem Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie projektu obrazu interaktywnego (aplikacji) pod urządzenie Leia Display XL (ekran mgłowy)

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę mycia przeszkleń na wysokościach w budynku Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti I skrzypiec Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko koncertmistrza wiolonczel Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje specjalisty do Działu Administracyjno-Technicznego w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie 

Oświadczenie RODO

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 uPzp na usługę pn.: Ochrona osób i mienia na terenie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach

Strona internetowa postępowania:

Strona internetowa postępowania:
https://platformazakupowa.pl
Nr referencyjny postępowania w BZP: 2021/BZP 00306897/01
ID na platformie zakupowej: 549774

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 3 wzór umowy – uzupełniony

Załącznik nr 4 oświadczenie o o spełnieniu warunków z art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r.

Załącznik 5 oświadczenie o kwalifikacjach

Załącznik 6 wykaz usług ochrony zrealizowanych przez wykonawcę

Załącznik 7 wykaz osób będących w dyspozycji wykonawcy posiadających kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na pytania z dnia 10.12.2021

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym z art. 275 ust. 2 uPzp na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach oraz członków ich rodzin – II

Strona internetowa postępowania:
https://platformazakupowa.pl
nr referencyjny postępowania: 2021/BZP 00245002/01
ID na platformie zakupowej: 527002

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5 struktura wiekowa pracowników Filharmonii Śląskiej

Wyjaśnienia treści SWZ – 26.10.2021

Wyjaśnienia treści SWZ – 27.10.2021

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ponownie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z raportem specjalistycznych badań, dokumentujących skuteczność i efektywność świadczeń reklamowych realizowanych przez Filharmonię Śląską na rzecz Sponsora Strategicznego Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym z art. 275 ust. 2 uPzp na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach oraz członków ich rodzin – II

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl
nr referencyjny postępowania: 2021/BZP 00204658/01
ID: 516636

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 6 struktura wiekowa pracowników Filharmonii Śląskiej

Wyjaśnienia treści SWZ 7.10.2021

Wyjaśnienia treści SWZ 8.10.2021

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym z art. 275 ust. 2 uPzp na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego – flety, tuba – II

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl
nr referencyjny postępowania: 2021/BZP 00203134/01
ID: 515639

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 wzór umowy

Identyfikator postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje referenta do Działu Administracyjno-Technicznego w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie 

Oświadczenie RODO

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gastronomicznej w kawiarni muzycznej Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z raportem specjalistycznych badań, dokumentujących skuteczność i efektywność świadczeń reklamowych realizowanych przez Filharmonię Śląską na rzecz Sponsora Strategicznego Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym z art. 275 ust. 2 uPzp na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego – flety, tuba

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl
nr referencyjny postępowania: 2021/BZP 00185817/01

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 wzór umowy

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania – unieważnienie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania w trybie podstawowym z art. 275 ust. 2 uPzp na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach oraz członków ich rodzin

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl
nr referencyjny postępowania: 2021/BZP 00184360/01

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2 formularz ofertowy – przed modyfikacją

Załącznik nr 2 formularz ofertowy zmodyfikowany (aktualizacja 23.09)

Załącznik nr 3 wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 5 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik 6 struktura wiekowa pracowników Filharmonii Śląskiej

Wyjaśnienia treści SWZ 23.09.2021

Wyjaśnienia treści SWZ 24.09.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania – unieważnienie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko zastępcy prowadzącego grupę fletów Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti grupy altówek Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Pobierz PDF

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą wydawnictw promocyjnych wyszczególnionych w Zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę wykonania przeglądu klap oddymiających w budynku Filharmonii Śląskiej, zgodnie z podaną specyfikacją

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostawy internetu poprzez łącza światłowodowe, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą do siedziby Filharmonii Śląskiej wydawnictw promocyjnych w terminie wrzesień 2021 r. – sierpień 2022 r.

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę fotograficzną dla Filharmonii Śląskiej w 77. sezonie artystycznym
(w okresie 1.09.2021-31.08.2022)

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko artysty Chóru Filharmonii Śląskiej w grupach bas I i bas II

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż fletu poprzecznego SANKYO model K10-2DX

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wody źródlanej do siedziby Filharmonii Śląskiej wraz z dzierżawą dystrybutorów oraz stojaków na butle 18-20 l, zgodnie z zestawieniem umieszczonym w Zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowy / księgowa (1/2 etatu)

Ogłoszenie

Oświadczenie RODO

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości zgodnie z zapotrzebowaniem wyszczególnionym w załączniku do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę serwisową i wykonywanie napraw urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, p.poż. i oddymiających firmy Frapol zgodnie z DTR, zabudowanych w budynku Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko zastępcy koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Pobierz PDF

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie sesji zdjęciowej pracowników Filharmonii Śląskiej, nawiązującej do nowego sezonu artystycznego, wraz z obróbką zdjęć i dostarczeniem ich w formie elektronicznej w wersjach do druku wielkoformatowego i do publikacji na stronę internetową

UWAGA aktualizacja zapytania ofertowego

Aktualne Ogłoszenie 

Nieaktualne Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych, posiadających gwarancję producenta akcesoriów, zgodnie z zestawieniem w Zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych posiadających gwarancję producenta ośmiu stojaków kontrabasowych

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, posiadających gwarancję producenta urządzeń oraz akcesoriów, zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w Zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę rocznego przeglądu hydrantów oraz gaśnic

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę fabrycznie nowego, posiadającego gwarancję producenta zestawu kamer PTZ wraz z dodatkowym wyposażeniem, zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w Zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) Schrack Seconet w budynku Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Zobacz

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych, posiadających gwarancję producenta, dysków twardych, serwera wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym do siedziby Filharmonii Śląskiej, zgodnie z zestawieniem zawartym w Zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko pierwszego głosu i Es-klarnet Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje pracowników obsługi widowni

Ogłoszenie

Oświadczenie RODO

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

zaprasza do prezentacji ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż instrumentów dętych

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na profesjonalną obsługę operatorską w zakresie streamingu internetowego koncertów w wykonaniu orkiestr Filharmonii Śląskiej (z użyciem 6 kamer cyfrowych PTZ będących na wyposażeniu Zamawiającego)

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wykonywanie usług konserwacyjnych oraz serwisowych urządzeń Schindler (S3300, S2400) znajdujących się w budynku Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Filharmonii Śląskiej w sieci telefonii komórkowej dla obecnie posiadanych 35 głosowych kart SIM na okres 2 lat

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich dla gości Filharmonii Śląskiej, wynikające z bieżącej działalności artystycznej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje Specjalisty ds. sprzedaży

Ogłoszenie

Oświadczenie RODO

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 5 szczegółowy opis zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie systemu nagłośnienia sali koncertowej  Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 4 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 wzór umowy 

Odpowiedzi na pytania wnioskodawców z dn. 3.12.2020

Odpowiedzi na pytania wnioskodawców z dn. 7.12.2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą wydawnictw promocyjnych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego (druczki abonamentowe, banderole)

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje pracownika technicznego Działu Administracyjno-Technicznego w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

Oświadczenie RODO

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup nadmuchiwanego namiotu – bubble tent – na potrzeby realizacji koncertów plenerowych oraz innych działań kulturalnych wynikających z działalności statutowej Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na regenerację napędu drzwi kabinowych, wymianę zużytych części oraz profili konstrukcji jezdnej wraz z regulacją

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą do siedziby Filharmonii Śląskiej wydawnictw promocyjnych: katalogu festiwalowego oraz wizytówek

Ogłoszenie 

Wyniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego oraz członków ich rodzin

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 struktura wiekowo-płciowa

Załącznik nr 2 zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

Załącznik nr 3 obliczenie ceny oferty

Załącznik nr 4 formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 29.09.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje referenta Działu Administracyjno-Technicznego w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

Oświadczenie RODO

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą do siedziby Filharmonii Śląskiej wydawnictw promocyjnych w terminie wrzesień 2020 r. – sierpień 2020 r.

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego – rożek angielski, kotły symfoniczne

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy oraz modernizacji drzwi kabinowych oraz szybowych, sterownika wraz z silnikiem w windzie typu Schindler S2 400

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ekranu projekcyjnego mgłowego wraz z oprzyrządowaniem dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania dot. treści SIWZ oraz Informacja o zmianie SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy po zmianie

Załącznik nr 4 wzór umowy po zmianie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę fotograficzną dla Filharmonii Śląskiej w 76. sezonie artystycznym
(w okresie 1.09.2020-31.08.2021)

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę wykonania streamingu koncertu w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej (trwającego ok. 2 h), odbywającego się w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 23.08.2020 r. 

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe 

Oferta współpracy

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu

——————————————————————————————————-

Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2020 r.

Zobacz

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę przeglądu serwisowego kurtyny przeciwpożarowej typu Fibershield w budynku Filharmonii Śląskiej.

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę audytu strony internetowej Filharmonii Śląskiej filharmonia-slaska.eu w zakresie spełnienia wymogów dostępności cyfrowej, w tym wirtualnego spaceru, oraz wdrożenie zaleceń audytu.

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gastronomicznej w kawiarni muzycznej Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego
poszukuje:

Kierownika Działu Promocji, Marketingu i Projektów w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu Mercedes Sprinter

Ogłoszenie

Zdjęcia samochodu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje kierowcy/pracownika technicznego do Działu Administracyjno-Technicznego w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje sprzątaczki w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na transport artystów Filharmonii Śląskiej na koncerty na terenie kraju i za granicą

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wody źródlanej do Filharmonii Śląskiej wraz z dzierżawą dystrybutorów wody oraz dowozem do siedziby instytucji

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na transport instrumentów Filharmonii Śląskiej na koncerty na terenie kraju

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na obsługę florystyczną Filharmonii Śląskiej wraz dowozem do siedziby instytucji

Ogłoszenie

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na obsługę multimedialną koncertów w Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę osób i mienia na terenie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy 

Załącznik nr 5 oświadczenie o spełnieniu warunków w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. (dz.u.2018 poz.511 z późn. zm.)

Załącznik nr 6 oświadczenie o kwalifikacjach

Załącznik nr 7 wykaz usług

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę waltorni dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego – część II

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 dot. wykluczenia

Załącznik nr 4 wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy

Załącznik_nr_2_oświadczenie

Załącznik_nr_3_oświadczenie

Załącznik_nr_4_wzór_umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania konkursowe do orkiestry symfonicznej na stanowisko zastępcy koncertmistrza pierwszych skrzypiec

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na nagranie i montaż archiwalnego materiału filmowego audio-video

Ogłoszenie

Harmonogram

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na druk gazetki wraz z dostawą

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na druk wraz z dostawą wydawnictw promocyjnych

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na produkcję i dostawę 2 reklam wielkoformatowych

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą zaproszeń koncertowych

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę fotograficzną dla Filharmonii Śląskiej w 75. sezonie artystycznym
(w okresie 20.09.2019-31.08.2020)

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą 2 wydawnictw promocyjnych

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę kampanii reklamowej na nośnikach typu citylight

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę kampanii reklamowej na ekranach w autobusach komunikacji miejskiej 

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego
ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka perkusisty Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego
ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka oboisty Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka fagocisty Orkiestry Symfonicznej z obowiązkiem gry I głosu 

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na muzyka tutti grupy kontrabasów Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na muzyka tutti grupy altówek Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na druk wraz z dostawą wydawnictw promocyjnych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w 2019 roku (styczeń-sierpień)

Ogłoszenie

PARTNERZY