Ogłoszenia / Zamówienia publiczne

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą wydawnictw promocyjnych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego (druczki abonamentowe, banderole)

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje pracownika technicznego Działu Administracyjno-Technicznego w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

Oświadczenie RODO

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup nadmuchiwanego namiotu – bubble tent – na potrzeby realizacji koncertów plenerowych oraz innych działań kulturalnych wynikających z działalności statutowej Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na regenerację napędu drzwi kabinowych, wymianę zużytych części oraz profili konstrukcji jezdnej wraz z regulacją

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą do siedziby Filharmonii Śląskiej wydawnictw promocyjnych: katalogu festiwalowego oraz wizytówek

Ogłoszenie 

Wyniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego oraz członków ich rodzin

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – struktura wiekowo-płciowa

Załącznik nr 2 – zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

Załącznik nr 3 obliczenie ceny oferty

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 29.09.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje referenta Działu Administracyjno-Technicznego w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

Oświadczenie RODO

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą do siedziby Filharmonii Śląskiej wydawnictw promocyjnych w terminie wrzesień 2020 r. – sierpień 2020 r.

Ogłoszenie 

Wniosek o udzielenie zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego – rożek angielski, kotły symfoniczne

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy oraz modernizacji drzwi kabinowych oraz szybowych, sterownika wraz z silnikiem w windzie typu Schindler S2 400

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ekranu projekcyjnego mgłowego wraz z oprzyrządowaniem dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania dot. treści SIWZ oraz Informacja o zmianie SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy po zmianie

Załącznik nr 4 wzór umowy po zmianie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę fotograficzną dla Filharmonii Śląskiej w 76. sezonie artystycznym
(w okresie 1.09.2020–31.08.2021)

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę wykonania streamingu koncertu w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej (trwającego ok. 2 h), odbywającego się w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 23.08.2020 r. 

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe 

Oferta współpracy

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu

——————————————————————————————————-

Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2020 r.

Zobacz

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę przeglądu serwisowego kurtyny przeciwpożarowej typu Fibershield w budynku Filharmonii Śląskiej.

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę audytu strony internetowej Filharmonii Śląskiej filharmonia-slaska.eu w zakresie spełnienia wymogów dostępności cyfrowej, w tym wirtualnego spaceru, oraz wdrożenie zaleceń audytu.

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gastronomicznej w kawiarni muzycznej Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego
poszukuje:

Kierownika Działu Promocji, Marketingu i Projektów w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu Mercedes Sprinter

Ogłoszenie

Zdjęcia samochodu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje kierowcy/pracownika technicznego do Działu Administracyjno-Technicznego w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje sprzątaczki w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na transport artystów Filharmonii Śląskiej na koncerty na terenie kraju i za granicą

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wody źródlanej do Filharmonii Śląskiej wraz z dzierżawą dystrybutorów wody oraz dowozem do siedziby instytucji

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na transport instrumentów Filharmonii Śląskiej na koncerty na terenie kraju

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na obsługę florystyczną Filharmonii Śląskiej wraz dowozem do siedziby instytucji

Ogłoszenie

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na obsługę multimedialną koncertów w Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę osób i mienia na terenie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy 

Załącznik nr 5 oświadczenie o spełnieniu warunków w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. (dz.u.2018 poz.511 z późn. zm.)

Załącznik nr 6 oświadczenie o kwalifikacjach

Załącznik nr 7 wykaz usług

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę waltorni dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego – część II

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 dot. wykluczenia

Załącznik nr 4 wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy

Załącznik_nr_2_oświadczenie

Załącznik_nr_3_oświadczenie

Załącznik_nr_4_wzór_umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania konkursowe do orkiestry symfonicznej na stanowisko zastępcy koncertmistrza pierwszych skrzypiec

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na nagranie i montaż archiwalnego materiału filmowego audio-video

Ogłoszenie

Harmonogram

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na druk gazetki wraz z dostawą

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na druk wraz z dostawą wydawnictw promocyjnych

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Filharmonii Śląskiej

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na produkcję i dostawę 2 reklam wielkoformatowych

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą zaproszeń koncertowych

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę fotograficzną dla Filharmonii Śląskiej w 75. sezonie artystycznym
(w okresie 20.09.2019–31.08.2020)

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą 2 wydawnictw promocyjnych

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę kampanii reklamowej na nośnikach typu citylight

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę kampanii reklamowej na ekranach w autobusach komunikacji miejskiej 

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego
ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka perkusisty Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego
ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka oboisty Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka fagocisty Orkiestry Symfonicznej z obowiązkiem gry I głosu 

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na muzyka tutti grupy kontrabasów Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na muzyka tutti grupy altówek Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie 

——————————————————————————————————-

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na druk wraz z dostawą wydawnictw promocyjnych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w 2019 roku (styczeń-sierpień)

Ogłoszenie

PARTNERZY