Przesłuchania na muzyka tutti I skrzypiec Orkiestry Symfonicznej

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 24 maja 2022 r. /wtorek/ o g. 13:30 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (licencjat) w dniu przesłuchań;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 25 kwietnia 2022r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 20 maja 2022r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 23 maja 2022 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 17 października 2022 roku
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku muzyk tutti I skrzypiec
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA I SKRZYPCE DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 22 KWIETNIA 2022r.

Etap I

 • J.S. Bach ? dwie kontrastujące części (lub Chaconne) ze zbioru Sonat i Partit na skrzypce solo
 • W.A. Mozart ? Koncert skrzypcowy (do wyboru: G-dur KV 216, D-dur KV 218, A-dur KV 219)
  I część z kadencją
 • wybrana w dniu przesłuchania orkiestrówka z listy II etapu

Etap II

 • Fragmenty z podanych partii orkiestrowych:
 • W.A. Mozart ? Symfonia D-dur ? Haffnerowska? KV 385 (cz. IV fragmenty)
 • F. Mendelssohn ? Symfonia włoska (cz. IV pierwsza strona)
 • J. Brahms ? IV Symfonia e-moll op. 98 (fragmenty z III i IV cz.)
 • S. Prokofiew ? Symfonia klasyczna op. 25 (fragmenty z I i II cz.)
 • R. Strauss ? Don Juan op.20 (pierwsza strona)
 • S. Rachmaninow ? Tańce symfoniczne op. 45 (fragmenty z I i II cz.)
 • W.A. Mozart ? Koncert fortepianowy nr 21 C-dur KV 467 (cz. II początek)

 

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY