MAHLER NAJBARDZIEJ LUBIANY

Najbardziej lubiane i najczęściej wykonywane dzieło Gustava Mahlera – II Symfonia c-moll Zmartwychwstanie ponownie pojawia się na afiszu Filharmonii Śląskiej w piątek 24 maja. Na dyrygenckim podium stanie Mirosław Jacek Błaszczyk. Z Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Filharmonii Śląskiej, który przygotował Jarosław Wolanin, wystąpią: Ewa Biegas (sopran) i Agnieszka Makówka (mezzosopran).
Mieszanie gatunków orkiestrowych i wokalnych było fundamentalne dla Mahlerowskiej koncepcji symfonii. Ten gatunek stanowi trzon jego twórczości, która odzwierciedla charakter i gusta swojej epoki. W symfonice Gustava Mahlera odnajdziemy wszystkie cechy secesji: monumentalizm, przesadny zbytek i bogactwo ozdób, chęć zadziwienia niezwykłością pomysłów i efektami dekoracyjnymi, częste zapożyczenia od innych stylów.
II Symfonię c-moll „Zmartwychwstanie” Gustav Mahler ukończył w czerwcu 1894 roku, sześć lat po pierwszej. Po raz pierwszy publicznie wykonano ją 4 marca 1895 r. Równowaga pomiędzy zamierzeniem a realizacją (często u Mahlera nie tak oczywista), przekonywująca muzyczno-emocjonalna siła wyrazu i świetnie wykorzystany potężny zespół wykonawczy sprawiły, że Zmartwychwstanie stało się najbardziej lubianym dziełem kompozytora.
Pierwszą część symfonii kompozytor obmyślił już w 1888 roku, ale zamierzony początek zamienił na poemat symfoniczny Ceremonia żałobna (Todtenfeier), który czasem samodzielnie jest wykonywany. Jednak idea symfonii po jakimś czasie zwyciężyła – Mahler dopisał następne części: lekkiego lendlera (ludowy taniec austriacki), dwa fragmenty mające związek z pieśniami cyklu Czarodziejski róg chłopca (Des Knaben Wunderhorn). Trzecia, wyłącznie orkiestrowa część opiera się na pieśni Świętego Antoniego Padewskiego kazanie do ryb (Des Antonius von Padua Fischpredikt), a czwarta to pieśń Praświatło (Urlicht) na kontralt. Długo Mahler nie mógł zdecydować się na zakończenie, jakie ostatecznie nasunęło mu usłyszenie na pogrzebie Hansa von Bülowa chorału Zmartwychwstanie (Auferstehung) z tekstem F.G. Klopstocka. Majestatyczny finał symfonii nabrał kształtu, gdy Mahler przejął słowa chorału i dodał jeszcze coś od siebie. W efekcie pełne dramatyzmu i poruszającego piękna dzieło ukazuje głębokie przejście od śmierci do nadziei.

 

24 maja 2019, piątek godz. 19.00 [T] [S] [Z13]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
II Symfonia Zmartwychwstanie Gustawa Mahlera
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Ewa Biegas – sopran
Agnieszka Makówka – mezzosopran
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Gustav Mahler – II Symfonia c-moll Zmartwychwstanie

Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”
 
 
Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem-rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2018/2019 jest Joanna Natalia Ślusarczyk.
 
Sponsor Cyklu Koncertów Złota 13

 

 

PARTNERZY