III Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. H.M. Góreckiego

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, we współpracy ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, organizuje w 2024 roku III Międzynarodowy Konkursu Kompozytorski im. Henryka Mikołaja Góreckiego, którego celem jest upamiętnienie postaci Patrona Filharmonii. Konkurs będzie ponadto służył promocji młodych kompozytorów oraz poszerzeniu repertuaru koncertowego.

Sezon artystyczny 2024/2025 Filharmonii Śląskiej będzie jubileuszowym, 80. sezonem artystycznym. Ponadto w sezonie tym Chór Filharmonii Śląskiej obchodzić będzie jubileusz 50-lecia. Z uwagi na to przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu na chór mieszany a cappella (maksymalne divisi SSAATTBB) o czasie trwania od 7 do 10 minut. Dopuszczalny język utworu to polski, angielski lub łaciński. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2024 roku.

Do Jury Konkursu zaproszone zostały uznane autorytety:

 • Eugeniusz Knapik
 • Miłosz Bembinow
 • Anna Maria Huszcza
 • Jarosław Wolanin
 • Adam Wesołowski

Pula nagród obejmuje:

 • nagrody pieniężne o łącznej wartości 25 000 zł
 • premierowe wykonanie zwycięskiego utworu w trakcie sezonu 2024/25 Filharmonii Śląskiej
 • profesjonalna rejestracja audiowizualna wykonania premierowego

 

Karta zgłoszenia →

Oświadczenia →

Regulamin →

RODO →

—————————————————————————-

The Henryk Mikołaj Górecki Silesian Philharmonic in Katowice, in cooperation with the ZAiKS Authors’ Association, is organizing in 2024 the 3rd Henryk Mikołaj Górecki International Composing Competition, whose aim is to commemorate the Patron of the Philharmonic. The competition will also serve to promote young composers and expand the concert repertoire.

The 2024/2025 artistic season of the Silesian Philharmonic will be the 80th anniversary artistic season. Moreover, this season the Silesian Philharmonic Choir will celebrate its 50th anniversary. Therefore, the subject of the Competition is to compose a piece for a cappella mixed choir (maximum divisi SSAATTBB) with a duration of 7 to 10 minutes. The acceptable language of the work is Polish, English or Latin. The deadline for submitting works is November 15, 2024.

Recognized authorities were invited to the Competition Jury:

 • Eugeniusz Knapik
 • Miłosz Bembinow
 • Anna Maria Huszcza
 • Jarosław Wolanin
 • Adam Wesołowski

Prizes include:

 • cash prizes with a total value of PLN 25 000
 • premiere performance of the winning piece during the 2024/25 season of the Silesian Philharmonic
 • professional audiovisual recording of the premiere performance

 

Application form  →

Oświadczenia →

Rules →

RODO →

 

Archiwum 

II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. H.M. Góreckiego (2022)

I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. H.M. Góreckiego (2020)

PARTNERZY