Tomasz Strahl | Mirosław Jacek Błaszczyk | Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Koncert z okazji jubileuszu Piotra Mossa

Bilet normalny parter 40.00 zł
Bilet ulgowy parter 28.00 zł
Bilet normalny balkon  50.00 zł
Bilet ulgowy balkon  35.00 zł

Wykonawcy:

  • Tomasz Strahl – wiolonczela
  • Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
  • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Program:

  • Wojciech Kilar – Mała uwertura na orkiestrę
  • Piotr Moss – Koncert wiolonczelowy Priéres
  • Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op. 68

Piotr Moss, świętujący w 2019 roku 70-lecie swoich urodzin, uczczony zostanie koncertem 21 lutego 2020 roku w Filharmonii Śląskiej, podczas którego wysłuchamy dzieł Kilara i Brahmsa, a także samego Mossa, którego II Koncert wiolonczelowy Priéres (Modlitwy) wykona Tomasz Strahl, wybitny instrumentalista, czołowy polski wiolonczelista i laureat wielu nagród, który zresztą prawykonał to dzieło w 2003 roku.

Piotr Moss jest autorem prawie 200 utworów o niezwykłej różnorodności. Jego wczesna twórczość nosi znamiona wpływów muzyki filmowej i teatralnej – i do dziś możemy znaleźć takie ślady w jego dziełach. Sam twórca podkreśla w swoich kompozycjach ich humanistyczny aspekt, a także związki z romantyzmem i neoromantyzmem. Swój warsztat szkolił pod okiem Grażyny Bacewicz, Piotra Perkowskiego oraz Krzysztofa Pendereckiego. Tworzy muzykę klasyczną oraz tę dla filmu i teatru. Komponuje piosenki – wykonywane niegdyś przez Jerzego Połomskiego, Krzysztofa Majchrzaka, Krzysztofa Kolbergera, Irenę Kwiatkowską i wielu innych. Jest też autorem audycji muzycznych dla rozgłośni radiowych.

Koncert rozpoczniemy od wysłuchania Małej uwertury na orkiestrę Wojciecha Kilara, pierwszego w jego dorobku utworu symfonicznego. Cechuje się ona stylem neoklasycznym oraz bardzo żywiołowym i pełnym błyskotliwości charakterem. Wykonana została podczas pierwszej Warszawskiej Jesieni, a zadyrygował nią wtedy nie kto inny, jak Karol Stryja, uważany za najbardziej zasłużonego z dyrektorów Filharmonii Śląskiej, u którego studiował I dyrygent Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk, który tego dnia poprowadzi muzyków zza pulpitu dyrygenckiego. Co ciekawe, Karol Stryja zdecydował się zadyrygować Małą uwerturą po jej pierwszym wysłuchaniu, które miało miejsce podczas koncertu dyplomowego Kilara w 1955 roku.

Później przyjdzie czas na kompozycję samego Mossa, czyli jego II Koncert wiolonczelowy Priéres, w którym usłyszymy solo Tomasza Strahla. Wiolonczelista jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie (dziś Uniwersytet Muzyczny),  gdzie pracuje obecnie jako pedagog, a także pełni funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego. W 2001 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora. Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, m.in. I nagrody w V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Nicanora Zabalety w San Sebastian w Hiszpanii, a także nagrody-stypendium Polsko-Japońskiej Fundacji JESC w 1994 roku.

Zwieńczeniem wieczoru będzie I Symfonia c-moll op. 68 Johannesa Brahmsa. Edward Hanslick pisał w jednym z pierwszych omówień tego dzieła, jak silnie pokazuje ono „duchowe pokrewieństwo Brahmsa z Beethovenem”. Brahms jednak nie poprzestał na kontynuacji stylu swojego poprzednika, a wykorzystał zdobycze romantyzmu, udowadniając, że forma symfoniczna nie wyczerpała się wraz z dorobkiem klasycyzmu. Dzieło to, które tego wieczoru wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, będzie doskonałym ukoronowaniem koncertu dedykowanemu Piotrowi Mossowi poprzez swój romantyczny charakter, który widoczny jest także w twórczości samego jubilata.

PARTNERZY