Konkurs recenzencki

Z wielką przyjemnością publikujemy wyniki Konkursu Recenzenckiego!
 
Jury w składzie:
dr Daniel Cichy, Krzysztof Stefański, dr hab. Beata Bolesławska – Lewandowska, prof. Instytut Sztuki PAN, dr Wiktoria Antonczyk, Ewa Szczecińska
przyznało następujące nagrody:
 
I miejsce (ex aequo):
JAKUB GALICA za pracę „Jubileusz w skowronkach”
JOANNA SZYMAŃSKA za pracę „Portret damy spełnionej”
 
III miejsce:
FILIP BARACZ za pracę „Czuję się szczęśliwa!”
 
Gratulujemy laureatom i bardzo dziękujemy wszystkim studentom za udział! 
 

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym PWM zapraszają studentów studiów I i II stopnia kierunków Muzykologia oraz Kompozycja i Teoria Muzyki do udziału w konkursie recenzenckim. 

Konkurs odbywa się jako jedno z wydarzeń towarzyszących Gali Urodzinowej Joanny Wnuk-Nazarowej. Patronat nad konkursem objął Program Drugi Polskiego Radia oraz POLMIC.PL – Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

Celem konkursu jest:

 • promocja i wsparcie działalności studentów na polu krytyki muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prac poświęconych wykonawstwie utworów kompozytorów polskich tworzących w XX i XXI;
 • rozwijanie zainteresowania studentów kierunków Muzykologia oraz Kompozycja i Teoria Muzyki krytyką muzyczną, w szczególności w zakresie wykonawstwa muzyki polskiej XX i XXI wieku.

Do grona jurorskiego konkursu zaproszeni zostali:

 • Dr Daniel Cichy – dyrektor – redaktor naczelny, Polskie Wydawnictwo Muzyczne PWM
 • Krzysztof Stefański – zastępca redaktora naczelnego, Ruch Muzyczny
 • Dr hab. Beata Bolesławska – Lewandowska, prof. Instytut Sztuki PAN, Związek Kompozytorów Polskich
 • Dr Wiktoria Antonczyk – redaktor, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
 • Ewa Szczecińska – dziennikarka radiowa, Polskie Radio Program 2

Nagrodami w Konkursie są:

 • Publikacja zwycięskiej recenzji w serwisie internetowym Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC;
 • Publikacja nagrodzonych oraz wyróżnionych recenzji na stronie internetowej Filharmonii Śląskiej oraz w mediach społecznościowych organizatora;
 • Nagrody rzeczowe w postaci publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego PWM;
 • Nagrody rzeczowe w postaci wydawnictw Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC;
 • Nagrody rzeczowe w postaci płyt CD;
 • Zaproszenia na koncerty Filharmonii Śląskiej

Ponadto Członkowie Jury z ramienia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego PWM oraz Ruchu Muzycznego, na podstawie wybitnej wartości merytorycznej przesłanej pracy konkursowej mogą przyznać nagrodę specjalną w postaci możliwości opublikowania pracy w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej Ruchu Muzycznego na zasadach ustalonych przez wyżej wymienionych Członków Jury.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 24 maja. Zapraszamy do udziału!

 

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

RODO

Oświadczenia

 

Współorganizator

Patronat medialny

PARTNERZY