Mirosław Jacek Błaszczyk

prof. Mirosław Jacek Błaszczyk

Dyrygent honorowy

Ukończył z odznaczeniem studia w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie kształcił się w klasie dyrygentury prof. Karola Stryji. W 1993 r. dzięki stypendium American Society for Polish Music pogłębiał umiejętności dyrygenckie w Los Angeles. W okresie 1984-986 dyrygował zespołem złożonym z muzyków katowickiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji podczas festiwali Warszawska Jesień i Śląskie Dni Muzyki Współczesnej. W 1986 r. został dyrektorem artystycznym Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Zabrzu, a w 1990 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowej Filharmonii w Białymstoku, z którą odbył tournée po USA (1995; m.in. nowojorska Carnegie Hall). Przez dwa sezony był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej (1996). W latach 1998-2013 pełnił funkcję dyrektora artystycznego, a w kolejnych sezonach 2013-2018 – dyrektora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Od 1999 jest dyrektorem artystycznym i jurorem Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Jest członkiem Rady Artystycznej – koordynatorem ds. artystycznych Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.

W latach 1999-2002 był głównym dyrygentem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Porto (Portugalia), a w 2003 r. jurorem i dyrygentem na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Maroku. Dwa lata później powołany został na stanowisko dyrektora artystycznego II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Toruniu i pełnił je także w 2013 roku. W III i IV toruńskim konkursie (2013, 2016) był z kolei jurorem. W 2011 r. objął stanowisko przewodniczącego jury VIII Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Był także przewodniczącym jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów w Białymstoku (2016). 

Koncertuje na wszystkich estradach w kraju, z Filharmonią Narodową na czele. Nie ogranicza się jedynie do Polski, często odwiedzając zagraniczne sceny m.in. Albanii, Austrii, Białorusi, Chin, Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Maroka, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Tunezji, Ukrainy i USA. Z zespołami Filharmonii Śląskiej nagrał kilkadziesiąt płyt, które niejednokrotnie nominowane były do Fryderyków: Górecki. Mikołaj/Henryk Mikołaj (DUX 0924) w 2013 roku, a Wsłuchani we wszechświat (DUX 1462), z udziałem wszystkich filharmonicznych zespołów i dyrygentów – w 2019 roku.

Ma na swym koncie wiele prawykonań. Filharmonicy śląscy pod jego batutą byli pierwszymi wykonawcami w Polsce IV Symfonii Tansman Epizody Henryka Mikołaja Góreckiego, zamykając cykl światowych prawykonań tego utworu (2014/2015 Londyn – Los Angeles – Amsterdam – Łódź/Katowice). Wykonanie to, jako drugie na świecie, wydano na płycie CD (2016). W 2017 roku z kolei ukazała się płyta z nagraniem II Symfonii Kopernikowskiej H.M. Góreckiego pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka.

Za promowanie muzyki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej, oraz za osiągnięcia filharmoników śląskich pod jego batutą otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. Podobnym odznaczeniem został także uhonorowany przez Prezydenta Rybnika.

Jest kierownikiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2012 r. Prezydent RP nadał artyście tytuł profesora sztuk muzycznych.

W 2020 roku został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

PARTNERZY