GALA JUBILEUSZOWA | Bożena Bujnicka | Urszula Kryger | Tomasz Rak | Anna Kudala | Agnieszka Kaczmarek-Bialic | Jarosław Wolanin | Robert Kabara | Mirosław Jacek Błaszczyk | Śląska Orkiestra Kameralna | Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

24 kwietnia 2020
19:00
Sala koncertowa im. Karola Stryji
Filharmonia Śląska [T] / [S]


24 kwietnia 2020
19:00
Sala koncertowa im. Karola Stryji
Filharmonia Śląska [T] / [S]


24 kwietnia 2020
19:00
Sala koncertowa im. Karola Stryji
Filharmonia Śląska [T] / [S]


24 kwietnia 2020
19:00
Sala koncertowa im. Karola Stryji
Filharmonia Śląska [T] / [S]


Bilet normalny parter 50.00 zł
Bilet ulgowy parter 35.00 zł
Bilet normalny balkon  70.00 zł
Bilet ulgowy balkon  49.00 zł

Wykonawcy:

 • Bożena Bujnicka – sopran
 • Urszula Kryger – mezzosopran
 • Tomasz Rak – baryton
 • Anna Kudala – obój
 • Agnieszka Kaczmarek-Bialic – harfa
 • Jarosław Wolanin – dyrygent
 • Robert Kabara – dyrygent
 • Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
 • Chór Filharmonii Śląskiej
 • Śląska Orkiestra Kameralna  
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Program:

 • Henryk Mikołaj Górecki – Totus tuus op. 60
 • Eugeniusz Knapik – Cykl pieśni na głos z orkiestrą smyczkową (prawykonanie)
 • Mikołaj Górecki – Utwór na sopran, chór i orkiestrę kameralną (prawykonanie)
 • Wojciech Kilar – Orawa na orkiestrę smyczkową
 • Witold Lutosławski – Koncert podwójny na obój, harfę i orkiestrę kameralną
 • Witold Lutosławski – Koncert na orkiestrę

Na 24 kwietnia przypadnie pierwsza z gal świętujących wspaniały jubileusz 75-lecia Filharmonii Śląskiej. Podczas tego koncertu w sali koncertowej im. Karola Stryji wystąpią wszystkie zespoły Filharmonii Śląskiej, prowadzone przez Jarosława Wolanina, Roberta Kabarę i Mirosława Jacka Błaszczyka. Razem z filharmonikami na scenie zobaczymy znakomite solistki – Urszulę Kryger, Annę Kudalę oraz Agnieszkę Kaczmarek-Bialic. Tego wieczoru będziemy także świadkami dwóch światowych prawykonań dzieł Eugeniusza Knapika i Mikołaja Góreckiego. Cóż to będzie za koncert!

Galę rozpoczniemy jednym z najbardziej znanych religijnych utworów chóralnych naszego Patrona, Totus Tuus, opartym na motcie Jana Pawła II. Na podstawie słów Papieża Polaka Maria Bogusławska stworzyła tekst, który Górecki wykorzystał do stworzenia tego dzieła, które przygotowane zostało na okoliczność pielgrzymki papieża do Polski w 1987 roku.

Następnie przyjdzie czas na dwa prawykonania, a pierwszym z nich będzie Cykl pieśni na głos z orkiestrą smyczkową Eugeniusza Knapika. Jest to kompozycja wykonana w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Zamówienia kompozytorskie. O samym dziele kompozytor wspomina, że będzie to niejako rozszerzenie utworu Przystępuję do ciebie, oparte na tym samym materiale literackim, to znaczy na wierszu Edwarda Stachury. Do realizacji tego pomysłu wielokrotnie namawiała twórcę wykonawczyni dzieła z 2001 roku, Urszula Kryger, która zresztą zaśpiewa także partię solową w prawykonywanym Cyklu pieśni.

W ramach tego samego programu Mikołaj Górecki napisał Utwór na sopran, chór i orkiestrę kameralną, który usłyszymy następnie. Będzie to dzieło kilkunastominutowe, o jednoczęściowej formie, lecz składające się z wielu „sekcji”. W tym dziele solo zaśpiewa Bożena Bujnicka.

Później przyjdzie czas na jedno z najsłynniejszych, najczęściej wykonywanych i wielokrotnie reinterpretowanych dzieł Wojciecha Kilara, Orawę. Jest to utwór oparty na temacie zaczerpniętym z muzyki ludowej, od razu przywołującej tatrzański krajobraz. Narastająca dynamika, zwiększanie liczby grających instrumentów oraz kulminacyjne „Hej!” z pewnością dostarczy Melomanom silnych przeżyć.

Galę zakończymy dwoma utworami Witolda Lutosławskiego, a pierwszym z nich będzie Koncert podwójny na obój, harfę i orkiestrę kameralną, w którym solo zagrają Anna Kudala i Agnieszka Kaczmarek-Bialic, znakomite instrumentalistki Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. To powstałe na zamówienie Paula Sachera dzieło składa się  trzech części, opierające się w dużej mierze na dialogu solistów i zespołu. Ostatnia z części, będąca niezwykle odmienna od dwóch pozostałych, jest karykaturą marsza. O tego typu zabiegach powiedział kiedyś Konstanty Ildefons Gałczyński: „Ze wszystkich współczesnych kompozytorów Lutosławski ma największe poczucie groteski”.

Drugą kompozycją Lutosławskiego, która zwieńczy koncert, będzie Koncert na orkiestrę. Tutaj wykorzystując elementy folkloru, poddał je kompozytor przetworzeniom i modyfikacjom, połączył w nim także rozmaite elementy estetyczne. Jest to – podobnie jak wcześniejsze dzieło – kompozycja trzyczęściowa. Jak sam twórca mówił, jest ona świadectwem okresu przejściowego między neoklasycystycznym a awangardowym językiem muzycznym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

 

Koncert pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej

PARTNERZY