Jarosław Wolanin

dr Jarosław Wolanin

I Dyrygent i Kierownik Artystyczny Chóru

Od 2001 roku związany zawodowo z Chórem Filharmonii Śląskiej, najpierw jako artysta chóru, a od 2009 roku jako kierownik artystyczny i dyrygent zespołu. Pod jego okiem chór przygotowuje się do występów z największymi mistrzami batuty, jak Mirosław Jacek Błaszczyk, Jan Wincenty Hawel, Jan Krenz, Antoni Wit, Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Marek Pijarowski, Tadeusz Wojciechowski, Juozas Domarkas, Mykola Diadiura, Michael Zilm, Massimiliano Caldi, Paul McCreesh, Daniel Reuss i wielu innych.

Znacznie poszerzył również repertuar Chóru Filharmonii Śląskiej w zakresie muzyki a cappella, od muzyki dawnej po współczesną, od chorału gregoriańskiego aż po muzykę dwu- i trzychórową. Dokonał wielu prawykonań najnowszej muzyki polskiej.

Jest doktorem sztuki w zakresie dyrygentury. Kończąc Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zyskał dyplom w dwóch specjalnościach. Pierwszą z nich była dyrygentura chóralna, którą po studiach w klasie prof. Jana Wojtachy ukończył z wyróżnieniem (2002). Rok później w klasie Bernarda Steuera uzyskał dyplom z zakresu gry na saksofonie. We wcześniejszych latach ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Sanoku w klasie saksofonu Wiesława Brudka. Jest laureatem wielu konkursów muzycznych, a w roku akademickim 2001/2002 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od roku 1999 prowadził rozmaite chóry na Górnym Śląsku. W latach 2003-2018 był dyrygentem Orkiestry Sinfonietta Sonora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 2006-2008 prowadził zajęcia z dyrygowania w Instytucie Jazzu, a od 2003 roku prowadzi również działalność dydaktyczną w szkołach muzycznych, ucząc gry na saksofonie.

Koncertuje nie tylko w Polsce, ale i za granicą, występując w Niemczech, Czechach i Francji.

W 2014 roku został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a w 2020 Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

PARTNERZY