Misja i Wizja

Misja:

Działamy po to, by każdy, dla którego nie ma życia bez muzyki, miał możliwość bezpośredniego styku z dziełami największych twórców. Nasi wybitni muzycy – instrumentaliści i wokaliści – wkładają cały swój kunszt, doświadczenie, a przede wszystkim serce w to, by wykonywane przez nich zarówno na scenach Filharmonii, jak i na zewnątrz kompozycje  zachwycały nawet najbardziej wymagających słuchaczy.

Filharmonia Śląska kompleksowo krzewi i upowszechnia kulturę muzyczną w regionie, Polsce i poza jej granicami poprzez:

  • organizację koncertów w siedzibie i poza nią
  • działalność edukacyjną (koncerty, audycje, warsztaty)
  • cykliczne wydarzenia – Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga i Katowickie Dni Henryka Mikołaja Góreckiego (w tym roku Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego)
  • działalność wydawniczą (płyty, nagrania video,  książki, programy koncertowe i druki okolicznościowe) i popularyzatorską (wystawy, gry scenariuszowe, konkursy
  • realizację idei „Kultura dostępna” wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, terytorialnym oraz osób  niepełnosprawnych
  • aktywne uczestnictwo w regionalnych i narodowych strategiach rozwoju

Wizja:

Celem naszych działań jest jak najpełniejsze spełnienie oczekiwań słuchaczy oraz rozpowszechnianie polskiej kultury muzycznej. Chcemy, by stała się ona rozpoznawalna i doceniana nie tylko na poziomie regionalnym czy krajowym, ale również na polu międzynarodowym.  Chcemy zadbać także o to, by artystyczny dorobek i rola Henryka Mikołaja Góreckiego i innych śląskich kompozytorów w polskim dziedzictwie kulturowym o historycznym znaczeniu, trwale zapisały się w świadomości społecznej na Śląsku, w kraju i na świecie.

 

PARTNERZY