KONCERT ROTARY DLA ZDROWIA DZIECI UKRAINY | Mozart, Berlioz, Beethoven | Pawlisz, McCahan | Koncert charytatywny

24 sierpnia 2024
18:00
Sala Koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska


24 sierpnia 2024
18:00
Sala Koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska


24 sierpnia 2024
18:00
Sala Koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska


24 sierpnia 2024
18:00
Sala Koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska


Bilety 220.00 zł | Tickets 220.00 PLN

*for English please scroll down*

 

Wykonawcy:

 • Magdalena Pawlisz – dyrygent
 • Claire McCahan – mezzosopran
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Program:

 • Wolfgang Amadeus Mozart – Uwertura do opery Don Giovanni, KV 527
 • Hector Berlioz – Letnie noce op. 7 (wybór)
 • Ludwig van Beethoven – VIII Symfonia F-dur op. 93

 

24 sierpnia 2024 roku, w trzydziestą trzecią rocznicę niepodległości Ukrainy, zapraszamy na koncert charytatywny organizowany przez Common Man for Ukraine, Rotary Club Zamość Ordynacki oraz Dystrykt 2231 Rotary International, ze wsparciem Rotary Club Katowice.

Koncertem tym chcemy podkreślić dziesięciolecie trwania rotariańskiego programu Zdrowie Dzieci Ukrainy, który od 2014 roku pomaga łagodzić traumę wojenną dzieci żołnierzy poległych w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Muzyka w przeważającej mierze radosna z elementami powagi i zadumy zabrzmi tego wieczoru w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Magdaleny Pawlisz z udziałem amerykańskiej mezzosopranistki Claire McCahan. Wprawdzie pierwsze takty uwertury do opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta wprowadzą dramatyczny nastrój grozy, ale już po chwili muzyka przybierze optymistyczny ton, wpisujący się w ideę humanitaryzmu i wspólnego świętowania tego wieczoru. Motywy tęsknoty i nadziei pojawią się w czterech pieśniach z cyklu Letnie noce Hectora Berlioza. Na finał wieczoru zabrzmi mistrzowska symfonika Ludwiga van Beethovena, a mianowicie jego Ósma – symfonia lekka w wyrazie, acz nie beztroska, ale za to z wieloma muzycznymi niespodziankami.

Niespodzianki podczas koncertu pojawią się także poza warstwą muzyczną, gdyż w koncercie będą brać udział goście z Polski, Stanów Zjednoczonych i różnych krajów Europy – w tym także dzieci z Ukrainy, które w sierpniu przebywać będą na turnusie rehabilitacyjnym Zdrowie Dzieci Ukrainy.

 

Magdalena Pawlisz

Mająca tytuł Doktora Sztuk Muzycznych i Magistra Zarządzania Kulturą, Magdalena Pawlisz to artystka koncertująca i odnosząca sukcesy w Polsce i za granicą. Dyrygenturę studiowała w krakowskiej Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego, berlińskim Uniwersytecie Sztuk oraz w Konserwatorium Szwajcarii Włoskiej w Lugano. Współpracowała z operami w Würzburgu i Göteborgu, z filharmoniami w Neubrandenburgu i Częstochowie, czy z festiwalami w Salzburgu i Lwowie. W wiedeńskim archiwum klasztoru minorytów odkryła Mszę C-dur Franciszka Lessla, którą opracowała i wykonała w ramach przewodu doktorskiego. Dzięki Rotary Magdalena Pawlisz wzięła udział w muzycznej wymianie młodzieżowej w San Diego – od tamtej pory podąża ścieżką muzyki, a przy tym z satysfakcją wspiera rotariańskie projekty dedykowane dzieciom.

Claire McCahan

Ceniona za swoją szczerą i ujmującą prezencję sceniczną, mezzosopranistka Claire McCahan z powodzeniem realizuje się w gatunkach takich jak oratorium, pieśń artystyczna, opera, folk i jazz. Wielokrotnie nagradzana za swoje występy recitalowe, zadebiutowała w Weill Recital Hall w Carnegie Hall w 2023 roku. Claire McCahan współpracuje z współczesnymi kompozytorami, pielęgnując tradycję pieśni artystycznej. Do jej ostatnich sukcesów należą występy solowe z Boulder Bach Festival, Colorado Bach Ensemble, American Bach Soloists Academy, Opera Saratoga, New Hampshire Music Festival i Tanglewood Music Festival. Z radością powraca do arcydzieła Hectora Berlioza Letnie noce, aby wykonać je wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej.

——

Artists:

 • Magdalena Pawlisz, Conductor
 • Claire McCahan, Mezzo-Soprano
 • The Silesian Philharmonic Symphony Orchestra

Repertoire:

 • Wolfgang Amadeus Mozart, Overture to Don Giovanni, K. 527
 • Hector Berlioz, Les nuits d’été (Summer Nights), Op. 7
 • Ludwig van Beethoven, Symphony No. 8 in F major, Op. 93

 

On August 24, 2024, on the 33rd anniversary of Ukraine’s independence, we invite you to a charity concert organized by the nonprofit Common Man for Ukraine, Rotary Club of Zamość Ordynacki and District 2231 Rotary International, with the support of Rotary Club of Katowice.

With this concert, we honor the 10th anniversary of the Rotary program ‚Children of Ukraine Health Retreat’, which since 2014 has provided trauma counseling and a healing experience to children whose parents died as soldiers as a result of the Russian Federation’s aggression against Ukraine. 

Music evoking a wave of emotions – contrasting the cheerful highs with solemn elements of contemplation – will be heard this evening, performed by the Symphony Orchestra of the Silesian Philharmonic conducted by Magdalena Pawlisz, and featuring American mezzo-soprano Claire McCahan. The first bars of the overture from Wolfgang Amadeus Mozart’s opera Don Giovanni will set a dramatic mood that yields to an optimistic tone befitting an evening of celebration and humanitarianism. Motifs of longing and hope will appear in four songs from Hector Berlioz’s Summer Nights cycle. The evening’s finale will feature Ludwig van Beethoven’s masterful symphonic music, namely his Eighth Symphony – a light-hearted, albeit not carefree work, filled with an array of musical surprises.

Surprises during the concert will also appear outside the artistic program, as the concert will draw guests from Poland, the United States and various European countries – including children from Ukraine, who will participate in the August ‘Children of Ukraine Health Retreat’.

 

Magdalena Pawlisz

Holding a Doctorate in Musical Arts and an Executive Master in Art Administration, Magdalena Pawlisz (she/her) is developing a successful career in Poland and abroad. She studied conducting at the Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow, the Berlin University of the Arts and the Italian Swiss Conservatory in Lugano. She has worked with opera houses in Würzburg and Gothenburg, philharmonics in Neubrandenburg and Czestochowa, and festivals in Salzburg and Lviv, among others. In the archives of the Minorite monastery in Vienna, Magdalena Pawlisz discovered Franciszek Lessel’s Mass in C Major, which she premiered as part of her doctoral dissertation. Thanks to Rotary, she took part in a youth exchange for musicians in San Diego – she has been pursuing the musical path ever since, while supporting Rotarian projects for children.

 

Claire McCahan

Noted for her genuine and engaging stage presence, mezzo-soprano Claire McCahan (she/her) thrives on musical storytelling in genres including oratorio, art song, opera, folk and jazz. An award-winning recitalist, she made her debut recital at Weill Recital Hall at Carnegie Hall in 2023 and actively pursues work with living composers to continue the art song tradition. Recent highlights include solo performances with the Boulder Bach Festival, Colorado Bach Ensemble, American Bach Soloists Academy, Opera Saratoga, the New Hampshire Music Festival and the Tanglewood Music Festival. She looks forward to returning to Berlioz’s masterpiece ‘Summer Nights’ at the Silesian Philharmonic.

 

Organizatorzy | Organizers:

PARTNERZY