F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORA
http://www.sklep.filharmonia-slaska.eu/produkt-21-Viva_w_filharmonii_-_Dzwiekowy_domek_emocji_cz_II-192-.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15014936693744!2646.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15161326805542!2658.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15014933521040!2645.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15014920323596!2641.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15014914469220!2640.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.