KRAKÓW | Koncert inauguracyjny Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie

Wykonawcy:

 • Joanna Zawartko – sopran (Hagith)
 • Wojciech Parchem – tenor (Stary Król)
 • Stanisław Napierała – tenor (Młody Król)
 • Jakub Borgiel – bas (Arcykapłan)
 • Patryk Wyborski – baryton (Lekarz)
 • Maciej Tworek – dyrygent
 • Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
 • Chór Filharmonii Śląskiej
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Program:

 • Karol Szymanowski – Hagith (wykonanie koncertowe)

 

Bi­­le­­ty na ko­n­ce­r­ty do­­stę­p­ne w sprze­­da­­ży od 14 czerw­ca 2021.

Pun­k­ty In­fo Kra­­ków:

 • Pa­­wi­­lon Wy­­spia­ń­skie­­go, pl. Wszy­st­kich Św. 2, tel. 12 354 27 23
 •  ul. Św. Ja­­na 2, tel. 12 354 27 25
 • Su­­kie­n­ni­­ce, tel. 12 354 27 16
 • ul. Sz­pi­­ta­l­na 25, tel. 12 354 27 20
 • ul. Jó­­ze­­fa 7, tel. 12 354 27 28
 • ul. Po­­wi­­śle 11, tel. 12 354 27 10

Bi­le­ty do­stęp­ne tak­że on­li­ne na por­ta­lu www.ewej­sciow­ki.pl https://ewejsciowki.pl/krakow/teatry/festiwal-muzyki-polskiej,1035 

 

Realizacja koncertu pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
w ramach projektu TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej

 

8.07.2021 | czwartek | g. 19.30
Koncert inauguracyjny Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie
Kościół św. Katarzyny | Kraków

www.fmp.org.pl

Logotyp Festiwalu Muzyki Polskiej

PARTNERZY