BACH – KUNST DER FUGE | PÄRT – TABULA RASA | Pławner | Kowalczyk

17 maja 2024
19:00
sala koncertowa im. Karola Stryji
Filharmonia Śląska [A]


17 maja 2024
19:00
sala koncertowa im. Karola Stryji
Filharmonia Śląska [A]


17 maja 2024
19:00
sala koncertowa im. Karola Stryji
Filharmonia Śląska [A]


17 maja 2024
19:00
sala koncertowa im. Karola Stryji
Filharmonia Śląska [A]


Bilet normalny parter 40.00 zł
Bilet ulgowy parter 28.00 zł
Bilet normalny balkon  50.00 zł
Bilet ulgowy balkon  35.00 zł

Regulamin sprzedaży biletów

Wykonawcy:

  • Piotr Pławner – skrzypce / dyrygent
  • Michał Kowalczyk – skrzypce
  • Śląska Orkiestra Kameralna

Program:

  • Johann Sebastian Bach – Kunst der Fuge w opracowaniu na orkiestrę kameralną (wybór)
  • Arvo Pärt – Tabula Rasa

Koncert 17 maja w Filharmonii Śląskiej zabierze słuchaczy w świat bogactwa brzmienia i wielości barw w muzyce baroku i XX wieku. W programie dzieł Johanna Sebastiana Bacha i Arvo Pärta usłyszymy Śląską Orkiestrę Kameralną oraz solistów – koncertmistrza zespołu Michała Kowalczyka oraz Piotra Pławnera, który wcieli się tego wieczora w podwójną rolę skrzypka i dyrygenta.

Kunst der Fuge Johanna Sebastiana Bacha jest ostatnim napisanym przez niego dziełem, zbiorem fug i kanonów o mistrzowskiej konstrukcji, które Carl Philipp Emanuel Bach określił jako „środek zastępujący kosztowne lekcje prywatne kontrapunktu”. Kompozytor nie określił instrumentarium, na które przeznaczony jest ten zbiór, dlatego na przestrzeni lat zarejestrowano liczne wykonania, m.in. fortepianowe, organowe, klawesynowe oraz orkiestrowe. Podczas majowego koncertu w Filharmonii Śląskiej to Śląska Orkiestra Kameralna ukaże naszej publiczności, jak interesująca i inspirująca jest muzyka polifoniczna autorstwa niekwestionowanego wirtuoza tej formy.

Drugim punktem programu będzie koncert na dwoje skrzypiec, fortepian preparowany i orkiestrę smyczkową Arvo Pärta, w którym partie solowe wykonają Piotr Pławner i Michał Kowalczyk. Koncert ten składa się z dwóch części – dynamicznego Ludus (Zabawa lub Gra) oraz statycznego Silentium (Cisza). Konstrukcja obu ogniw polega na zmianie natężenia brzmienia i dynamiki. W części pierwszej nawarstwiające się coraz gęściej motywy dążą do dramatycznej kulminacji. Część druga z kolei, po stopniowym rozwoju narracji, zmierza do niemal całkowitej ciszy ostatnich dźwięków, zapisanych w niskim rejestrze kontrabasu.

17.05.2024 | piątek | g. 19
BACH – KUNST DER FUGE | PÄRT – TABULA RASA

PARTNERZY