BEETHOVEN – MISSA SOLEMNIS | Katarzyna Oleś-Blacha | Anna Lubańska | Mihail Mihaylov | Paweł Kołodziej | Mirosław Jacek Błaszczyk | Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia | Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Karol Stryja in memoriam

Bilet normalny parter 50.00 zł
Bilet ulgowy parter 35.00 zł
Bilet normalny balkon  70.00 zł
Bilet ulgowy balkon  49.00 zł

Wykonawcy:

 • Katarzyna Oleś-Blacha – sopran
 • Anna Lubańska – mezzosopran
 • Mihail Mihaylov – tenor
 • Paweł Kołodziej – bas
 • Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
 • Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
 • Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, przygotowanie Anna Szostak
 • Chór Filharmonii Śląskiej
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Program:

 • Wojciech Kilar – Victoria
 • Ludwig van Beethoven – Missa solemnis D-dur op. 123

Koncert pamięci Karola Stryji, który przez 37 lat pełnił funkcję kierownika artystycznego i dyrektora Filharmonii Śląskiej, i który uznawany jest za najbardziej zasłużonego z jej dyrektorów, wypełni Msza uroczysta czyli Missa solemnis D-dur op. 123 Ludwiga van Beethovena. To monumentalne, tworzone przez prawie cztery lata życia kompozytora dzieło, wykonane zostanie przez Chór i Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka, a solowe partie wokalne wykonają Katarzyna Oleś-Blacha, Anna Lubańska, Mihail Mihaylov oraz Paweł Kołodziej. Zanim jednak zabrzmi to wielkie dzieło Beethovena, filharmonicy śląscy wykonają Victorię Wojciecha Kilara, która wprowadzi atmosferę podniosłości i uroczystości.

Victorię Wojciech Kilar napisał dla uczczenia pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1983 roku. To niezwykłe dzieło po raz pierwszy, w obecności Ojca Świętego, wykonała Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Śląskiej (wtedy Państwowej Filharmonii Śląskiej) pod dyrekcją Antoniego Wita. Za materiał tekstowy kompozytorowi posłużył fragment listu Jana III Sobieskiego do papieża Innocentego XI – „Venimus, vidimus, Deus vicit!”, co znaczy „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył!”. Dzieło rozpoczyna się instrumentalnym chorałowym cytatem Bogurodzicy, by później rozwinąć się w dziękczynny hymn, który był komentarzem do ówczesnej rzeczywistości polityczno-społecznej, a po traumie, jaką był stan wojenny, wzbudzał wiarę w odrodzenie Polski.

Missa solemnis D-dur napisana została pod wpływem intronizacji arcyksięcia Rudolfa Habsburga na arcybiskupa ołomunieckiego, jednak pochłonęła Beethovena na tak długo, że arcyksiążę zdążył już w tym czasie zostać kardynałem. Msza ta jest największym dziełem instrumentalno-wokalnym tego twórcy, określanym czasem mianem dziesiątej symfonii. Nowatorskim zabiegiem było tutaj operowanie pracą motywiczno-tematyczną w obrębie części, które stały się jednolitymi rozległymi kompozycjami, podporządkowującymi tekst strukturze symfonicznej. Głosy solowe z kolei są tutaj włączone w zespół wokalny, który przeciwstawia się chórowi, nie występują natomiast solowe ariosowe partie.

Jest to dzieło wymagające wokalnie, możemy jednak zapewnić, że zaproszeni soliści reprezentują światowy poziom wykonawczy.

Katarzyna Oleś-Blacha jest absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej, którą ukończyła z wyróżnieniem i gdzie pracuje obecnie jako pedagog o stopniu doktora habilitowanego. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, między innymi III nagrody w kategorii głosów żeńskich na VII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (2010), I nagrody na VII Międzynarodowym Festiwalu Wokalnym w Powell River w Kanadzie (1998), Nagrody Publiczności na VIII Międzynarodowym Seminarium Wokalnym w Beeskow k. Berlina (1999) oraz III nagrody i Nagrody Publiczności podczas Kursu Interpretacji Muzyki Włoskiej prof. Ryszarda Karczykowskiego w Warszawie (2000).

Anna Lubańska z kolei ukończyła warszawską Akademię Muzyczną – także z wyróżnieniem. Jest laureatką I nagrody oraz trzech wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ady Sari. Występuje zarówno w repertuarze operowym, jak i oratoryjno-kantatowym, jest też cenioną interpretatorką pieśni. Wielokrotnie zapraszana była do pełnienia funkcji jurora konkursów wokalnych.

Mihail Mihaylov to artysta, którego w zeszłym sezonie mogliśmy usłyszeć w Requiem Verdiego. Jest absolwentem Państwowej Akademii Muzycznej w Sofii, laureatem wielu nagród, jak na przykład II nagrody w IV Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej „Richard Strauss” (Sofia, 2015),  oraz w Międzynarodowym Konkursie Pieśni Romansiada (Moskwa, 2015). Biegle porusza się zarówno w repertuarze operowym, jak i oratoryjnym.

Paweł Kołodziej, który wykona tego wieczoru partię basu, studiował na Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz w Hochschule für Musik w Dreźnie. Zdobył wiele nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, między innymi w Kijowie, Druskiennikach, Kownie, Włoszczakowicach, Gdańsku, Białymstoku i Suwałkach. Brał także udział w licznych festiwalach. Występuje w repertuarze oratoryjnym, można go także usłyszeć na scenach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Opery Królewskiej w Wersalu, operach w Vichy i Lyonie, Teatrze Narodowym w Pradze oraz w filharmoniach.

 

Sponsor 75. sezonu Filharmonii Śląskiej

PARTNERZY