Przesłuchania na muzyka kameralistę – kontrabas Śląskiej Orkiestry Kameralnej

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 12 października maja 2022r. /ŚRODA/ o g. 9:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (licencjat) w dniu przesłuchań;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 12 września 2022 r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 21 września 2022 r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 10 października 2022 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 09:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2023 roku
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Śląskiej Orkiestrze Kameralnej na  stanowisku muzyk kameralista – kontrabas.
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA KONTABAS DO ŚLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 19 września 2022 r.

Etap I

 • Koncert na kontrabas K. Dittersdorfa lub J. B. Vanhala – I i II część z kadencjami
 • Utwór na kontrabas solo do wyboru: H. Fryba – Suita w dawnym stylu Preludium lub J.S. Bach Preludium z jednej z 6 suit na wiolonczelę solo
 • wybrana w dniu przesłuchania orkiestrówka z listy II etapu

Etap II

 • K. Penderecki – Sinfonietta nr 2 cz. II fragmenty
 • W.A. Mozart – Symfonia nr 40 cz.I fragmenty
 • E. Knapik – Wyspy (solo)
 • J.S. Bach – III Koncert brandenburski cz. III fragmenty
 • J.S. Bach – Koncert skrzypcowy E-dur cz. II fragmenty
 • J.S. Bach – Suita orkiestrowa h-moll nr 2 Badinerie
 • G. Mahler – Symfonia nr 1 cz. III solo
 • L. van Beethoven – V Symfonia cz. III trio fragmenty

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY