Przesłuchania na muzyka tutti II skrzypiec Orkiestry Symfonicznej

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 26 kwietnia 2023 /środa/ o g. 13:30 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (licencjat) w dniu przesłuchań;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 27 marca 2023r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 29 marca 2023r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 24  kwietnia 2023 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 30 września 2023 roku
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku muzyk tutti II skrzypiec
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA II SKRZYPCE DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 23 marca 2023r.

 

Etap I

 1. J.S.Bach – dwie kontrastujące części ze zbioru Sonat i Partit na skrzypce solo
 2. W.A. Mozart –( I część z kadencją) Koncert skrzypcowy (do wyboru: G-dur KV 216, D-dur KV 218, A-dur KV 219)
 1. Wybrana w dniu przesłuchania orkiestrówka z listy II etapu.

Etap II

Fragmenty z podanych partii orkiestrowych:

 • J. Brahms – IV Symfonia e-moll op. 98 (cz. IV fragmenty)
 • B. Bartok – Koncert na orkiestrę (cz. V fragmenty)
 • B. Smetana – Sprzedana narzeczona (fragmenty)
 • W.A. Mozart – Symfonia Es-dur KV 543 (cz. IV fragmenty)
 • R. Strauss – Don Juan op.20 (pierwsza strona)
 • P. Hindemith – Matis der Maler (cz. III fragment)

 

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY