Specjalista Biura Marketingu

 

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ogłasza nabór
na wolne stanowisko: Specjalista Biura Marketingu

Liczba osób do zatrudnienia: 1

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:
 • prowadzenie mediów społecznościowych Filharmonii Śląskiej, wraz
  z optymalizacją kampanii płatnych
 •  administrowanie stroną internetową (WordPress)
 •  tworzenie tekstów marketingowych i programowych,
 •  tworzenie krótkich filmów publikowanych w social media,
 •  tworzenie, koordynowanie i realizowanie kampanii marketingowych,
 •  korekta językowa,
 •  prowadzenie e-mail marketingu (GetResponse).
 1. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe,
 • biegła obsługa komputera, doświadczenie w administrowaniu kont
  w social media, obsłudze systemów CMS, systemów mailingowych,
 • obsługa programów graficznych (np. Adobe Illustrator),
 • umiejętność poprawnego pisania tekstów, znajomość zasad języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.
 1. Mile widziane:
 • wykształcenie muzyczne,
 • aktywne zainteresowanie życiem muzycznym,
 • umiejętność strategicznego i kreatywnego myślenia,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • obsługa programów do montażu wideo (np. DaVinci Resolve).
 1. Oferujemy pracę na pełny etat w cenionej instytucji o ugruntowanej pozycji
 2. Wymagane dokumenty:
 •  list motywacyjny,
 •  życiorys zawodowy wraz z fotografią kandydata,
 •  oświadczenie o zgodzie na potrzeby rekrutacji RODO (w załączniku).
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w godzinach 8-15 w Sekretariacie Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolskiej 2, 40-084 Katowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
  sekretariat@filharmonia-slaska.eu.
 2. Dokumenty należy złożyć w terminie do 25 sierpnia 2023 roku. Oferty, które wpłyną do Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego po terminie (decyduje data stempla pocztowego, wysłania wiadomości e-mail lub data złożenia dokumentów w sekretariacie), nie będą rozpatrywane. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych: 29 sierpnia 2023 roku.
 3. O planowanym spotkaniu rekrutacyjnym wybranych kandydatów powiadomimy drogą mailową lub telefonicznie.
 4. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.
 5. Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.

 

Załączniki: Oświadczenie RODO na potrzeby rekrutacji.

Oświadczenie RODO → 

Ogłoszenie o pracę →

PARTNERZY