Przesłuchania na zastępcę koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 5 października 2021r. /wtorek/ o g. 13:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (magister) w dniu przesłuchań;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 3 września 2021r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 30 września 2021r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 4 października 2021 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 31 marca 2022 roku
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku zastępcy koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA ZASTĘPCĘ KONCERTMISTRZA ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 2 września 2021r.

Etap I

 1. S. Bach ? dowolna Fuga lub Ciaccona ze zbioru Sonat i Partit na skrzypce solo
 2. A. Mozart ? Koncert skrzypcowy do wyboru:
 • G-dur KV 216, I i II cz. z kadencją
 • D-dur KV 218, I i II cz. z kadencją
 • A-dur KV 219, I i II cz. z kadencją
 1. Wybrana partia orkiestrowa z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania).

Etap II

 1. Koncert romantyczny – I cz. z kadencją spośród następujących:
 • J. Brahms ? Koncert skrzypcowy D-dur op. 77
 • P. Czajkowski ? Koncert skrzypcowy D-dur op.35
 • J. Sibelius ? Koncert skrzypcowy d-moll op.47
 1. Partie solo z następujących dzieł orkiestrowych:
 • L. van Beethoven ? Missa Solemnis D-dur op. 123
 • N. Rimski – Korsakow ? Szeherezada op. 35
 • R. Strauss ? Also sprach Zarathustra op. 30
 1. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych:
 • J. Brahms ? IV Symfonia e-moll op. 98 (początek cz. III i IV)
 • S. Prokofiew ? Symfonia klasyczna op. 25 (początek cz. I i II)
 • W.A. Mozart ? Symfonia nr 39 Es-dur (początek cz. IV)
 • R. Strauss ? Don Juan op.20 (pierwsza strona)
 • L. van Beethoven ? IV Symfonia B-dur op.60 (początek cz. IV)

 

Ogłoszenie w formie PDF

Oświadczenie RODO

PARTNERZY