Przesłuchania na artystkę Chóru w głosie II alt

Przesłuchania są dwuetapowe. Przesłuchania I ETAPU odbędą się 10 maja 2023 /środa/ w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub status studenta kierunku muzycznego;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 5 kwietnia 2023r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 8 maja 2023 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do II ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych II ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie II ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 31 października 2023
 • Wyłoniony drogą konkursu artysta zostanie zatrudniony na cały etat w Chórze Filharmonii Śląskiej
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA ARTYSTĘ CHÓRU ALT

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 2 kwietnia 2023r.

Etap I

 1. W. A. Mozart – Wielka Msza c-moll KV 427 cz. I – Kyrie
  A. Dworzak – Stabat Mater op.58 cz. VII – Virgo Virginum
  G. Verdi – Messa da requiem cz. VII Libera me ( Fuga)
 2. Pieśń solowa lub aria wybrana przez kandydata (do 5 minut)
 3. Czytanie nut a vista

 

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY