Przesłuchania na muzyka tutti altówek Orkiestry Symfonicznej

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 24 maja 2023r. /środa/ o g. 13:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (licencjat) w dniu przesłuchań;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 25 kwietnia 2023r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 25 kwietnia 2023r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 23 maja 2023 do g. 10:00 (najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 13 listopada 2023 roku
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku muzyk tutti altowiolista
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA ALTÓWKĘ DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 21 kwietnia 2023r.

 

Etap I

 1. Do wyboru

K. Stamitz – Koncert D-dur na altówkę op. 1 (cz. I z kadencją P. Klengla)

lub

F.A. Hoffmeister – Koncert D-dur na altówkę (cz. I z dowolnie wybraną kadencją)

 

 1. Dwie kontrastujące części z jednej z wybranych suit:

J.S. Bach – 6 Suit wiolonczelowych w transkrypcji na altówkę

lub

M. Reger – 3 Suity na altówkę solo op. 131d

 

Etap II

 1. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych na altówkę:
  • B. Smetana – Uwertura Sprzedana narzeczona
  • F. Mendelssohn-Bartholdy – IV Symfonia A-dur op.90 (cz. IV Saltarello)
  • B. Bartok – Koncert na orkiestrę (fragmenty z cz. I, IV oraz V)
  • R. Strauss – Don Juan op. 20
  • A. Brückner – IV Symfonia Romantyczna (cz. II)
  • P Czajkowski – VI Symfonia h-moll op. 74 Patetyczna (cz. I oraz III)
  • D. Szostakowicz – V Symfonia op. 47 cz. I
  • W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara

 

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY