Przesłuchania na zastępcę prowadzącego grupę fletów Orkiestry Symfonicznej ? II głos z obowiązkiem gry na flecie piccolo

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 14 grudnia 2021r. /wtorek/ o g. 13:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (magister) w dniu przesłuchań;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 12 listopada 2021r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 10 grudnia 2021r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 13 grudnia 2021 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 30 czerwca 2022 roku
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku zastępcy prowadzącego grupy, II głos z obowiązkiem grania na flecie piccolo
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

 

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem  RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA FLET DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 10 LISTOPADA 2021r.

Etap I

1. W.A. Mozart ? Koncert fletowy G-dur KV 313 (cz. I z kadencją i cz. II)

lub

W.A. Mozart ? Koncert fletowy D-dur KV 314 (cz. I z kadencją i cz. II)

2. Wybrane partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania) na flet i flet piccolo

 Etap II

 1. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych na flet:
 • L. van Beethoven ? III Symfonia Es-dur op. 55 Eroica
 • L. van Beethoven ? Uwertura Leonora III op. 72b
 • F. Mendelssohn-Bartholdy ? Uwertura do Snu nocy letniej (Scherzo)
 • A. Dvořák ? VIII Symfonia G-dur op. 88
 • C. Debussy ? Preludium do Popołudnia Fauna
 • M. Ravel ? Dafnis i Chloe
 • G. Rossini ? Uwertura do opery Wilhelm Tell
 • S. Prokofiew ? Piotruś i Wilk
 1. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych na flet piccolo:
 • M. Ravel ? Koncert fortepianowy G-dur
 • G. Rossini ? Uwertura do opery Sroka złodziejka
 • G. Rossini ? Uwertura do opery Semiramida
 • P. Czajkowski ? IV Symfonia f-moll op. 36
 • D. Szostakowicz ? IX Symfonia Es-dur op. 70

 

Ogłoszenie w formie PDF 

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY