Kierownik Biura Marketingu

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kierownik Biura Marketingu
Liczba osób do zatrudnienia: 1

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:
 • zarządzanie zespołem Biura,
 • planowanie, nadzorowanie pracy i realizacji zadań biura marketingu,
 • opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych i z zakresu rozwoju publiczności (w tym organizacja i nadzór nad pracą kasy biletowej)
 • tworzenie, koordynowanie i realizowanie kampanii marketingowych,
 • współpraca z partnerami medialnymi, instytucjonalnymi, społecznymi
  i biznesowymi,
 • współpraca z innymi działami w zakresie wynikającym z działalności biura.
 1. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym,  
 • biegła obsługa komputera, doświadczenie w administrowaniu kont w social mediach, obsłudze systemów CMS, systemów mailingowych,
 • dobra znajomość minimum jednego języka obcego,
 • umiejętność strategicznego i kreatywnego myślenia,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 1. Mile widziane:
 • znajomość rynku muzyki klasycznej,
 • umiejętność tworzenia tekstów, tzw. lekkie pióro,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 1. Oferujemy pracę na pełny etat w cenionej instytucji o ugruntowanej pozycji
 2. Wymagane dokumenty:
 •  list motywacyjny,
 •  życiorys zawodowy wraz z fotografią kandydata,
 •  oświadczenie o zgodzie na potrzeby rekrutacji RODO (w załączniku).
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w godzinach 8-15 w Sekretariacie Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolskiej 2, 40-084 Katowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
  sekretariat@filharmonia-slaska.eu.
 2. Dokumenty należy złożyć w terminie do 16 stycznia 2023 roku. Oferty, które wpłyną do Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w Kancelarii), nie będą rozpatrywane.
 3. O planowanym spotkaniu rekrutacyjnym wybranych kandydatów powiadomimy drogą mailową lub telefonicznie.
 4.  Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.
 5. Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.
 6. Załączniki: Oświadczenie RODO na potrzeby rekrutacji

Oświadczenie RODO →

PARTNERZY