Przesłuchania na muzyka tutti grupy klarnetów Orkiestry Symfonicznej i Es-klarnet

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 7 grudnia 2022 /środa/ o g. 13:30 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (licencjat) w dniu przesłuchań;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 4 listopada 2022r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 8 listopada 2022r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 6 grudnia 2022 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2023 roku
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku muzyk tutti – klarnet
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

 

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA KLARNET DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 4 listopada 2022r.

 

 

Etap I

W.A. Mozart – Koncert klarnetowy A-dur KV 622, cz. I i II

D. Szostakowicz – IX Symfonia Es-dur op. 70, cz. II i III

 

Etap II

 

Partie orkiestrowe:

L. van Beethoven – VI Symfonia F-dur op. 68 Pastoralna, cz. II

L. van Beethoven – VIII Symfonia F-dur op. 93, cz. III

S. Prokofiew – Piotruś i wilk op. 67 (fragment)

N. Rimski-Korsakow – Szeherezada cz. II (kadencja) i cz. IV

N. Rimski-Korsakow – Kaprys Hiszpański

J. Brahms – III Symfonia F-dur op. 90, cz. I

P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36, cz. III

 

Klarnet in ES

D. Szostakowicz – VI Symfonia h-moll op. 54, cz. II

R. Strauss – Ucieszne Figle Dyla Sowizdrzała

M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur cz. III

I. Strawiński – Święto wiosny (fragment)

 

Oświadczenie RODO 

 

PARTNERZY