Przesłuchania na muzyka tutti fagotów Orkiestry Symfonicznej z obowiązkiem gry pierwszego głosu

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 11 stycznia 2023 /środa/ o g. 13:30 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (licencjat) w dniu przesłuchań;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 13 grudnia 2022r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 13 grudnia 2022r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 9 stycznia 2023 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 30 czerwca 2023 roku
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku muzyk tutti fagot
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA FAGOT DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 9 grudnia 2022r.

 

ETAP I

 • W. A. Mozart – Koncert na fagot i orkiestrę B-dur KV. 191 cz. I i II z kadencjami
 • Wybrana przez komisję jedna z orkiestrówek z etapu II

ETAP II

Partie orkiestrowe

 • W. A. Mozart – Uwertura do opery Wesela Figara
 • L. van Beethoven – IV Symfonia B-dur op. 60
 • M. Rimski-Korsakow – Szecherezada op. 35
 • F. Chopin – Koncert fortepianowy e-moll op. 11
 • M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur
 • M. Ravel – Bolero
 • D. Szostakowicz – IX Symfonia Es-dur op. 70
 • I. Strawiński – Święto wiosny

  (Wykonać należy fragmenty zaznaczone w materiałach nutowych)

 

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY