Główny specjalista – menedżer

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ogłasza nabór na wolne stanowisko: Główny specjalista – menedżer

Liczba osób do zatrudnienia: 1

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:
 • poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności Filharmonii;
 • prowadzenie negocjacji w zakresie zawieranych umów handlowych i biznesowych;
 • tworzenie, koordynacja i rozliczenie projektów kulturalnych, społecznych i inwestycyjnych; (ze szczególnym uwzględnieniem programów MKiDN);
 • współtworzenie ofert sponsoringowych, handlowych oraz wynajmu;
 • koordynowanie oraz rozliczanie umów sponsorskich i barterowych
 • tworzenie baz danych kontrahentów, celem realizacji działań posprzedażowych;
 • współpraca z Biurem Marketingu, informatykiem, fotografikiem i plastykiem w zakresie kreowania wizerunku instytucji i przygotowania materiałów promocyjnych Filharmonii;
 • nadzorowanie pracy podległych koordynatorów w zakresie procedowania i organizacji wydarzeń.
 1. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym;
 • obsługa komputera (Windows, Office, Internet, itp.);
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • znajomość min. jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
 • doświadczenie w tworzeniu i realizacji strategii rozwojowych;
 • umiejętność strategicznego i kreatywnego myślenia oraz formułowania i wdrażania strategii oraz celów,
 1. Mile widziane:
 • doświadczenie w zakresie sporządzania i koordynowania projektów MKiDN 
 • przeprowadzenie ewaluacji projektów (tworzenie narzędzi, przeprowadzenie badań, generowanie wyników, sporządzanie raportu ewaluacyjnego),
 • wykształcenie muzyczne,
 •  swoboda wypowiedzi,
 •  prawo jazdy kat. B.
 1. Oferujemy pracę na pełny etat w cenionej instytucji o ugruntowanej pozycji
 2. Wymagane dokumenty:
 •  list motywacyjny,
 •  życiorys zawodowy wraz z fotografią kandydata,
 •  oświadczenie o zgodzie na potrzeby rekrutacji RODO (w załączniku).
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w godzinach 8-15 w Sekretariacie Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
  sekretariat@filharmonia-slaska.eu.
 2. Dokumenty należy złożyć w terminie do 22 lipca 2022. Oferty, które wpłyną do Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w Kancelarii), nie będą rozpatrywane.
 3. O planowanym spotkaniu rekrutacyjnym wybranych kandydatów powiadomimy drogą mailową lub telefonicznie.
 4. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.
 5. Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.
 6. Załączniki: Oświadczenie RODO na potrzeby rekrutacji.

Pliki do pobrania:

PARTNERZY