Przesłuchania na koncertmistrza wiolonczel Orkiestry Symfonicznej

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 06.04.2022 (środa) godz. 13:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (magister) w dniu przesłuchań;
 • Mile widziane jest doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań, po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 7 marca 2022 r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 30 marca 2022r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 4 kwietnia 2022r. do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 6 września 2022 roku;
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku koncertmistrza wiolonczel Orkiestry Symfonicznej od kolejnego sezonu;
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

Zgłoszenia, wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z podpisanym formularzem  RODO, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości 

PRZESŁUCHANIA NA KONCERTMISTRZA WIOLONCZEL ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 5 marca 2022r.

PROGRAM:

Etap I

 1.  J. Haydn ? Koncert wiolonczelowy D-dur op. 101 (Hob.VIIb:2) (Gendron) cz. I z kadencją
 2. A. Dvořak ? Koncert wiolonczelowy h-moll op.104 cz. I i II
  lub R. Schumann –  Koncert wiolonczelowy a-moll op.129 cz. I i III
 3. Wybrana partia orkiestrowa z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania).

Etap II

Partie orkiestrowe:

tutti

 • L. van Beethoven ? V Symfonia c-moll op. 67, cz.II
 • F. Mendelssohn-Bartholdy ? IV Symfonia A-dur op. 90 (Włoska)
 • B. Smetana ? Uwertura do opery Sprzedana narzeczona
 • W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara
 • G. Verdi ? Requiem, Offertorium
 • R. Strauss ? Don Juan op. 20

solo

 • G. Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell
 • J. Brahms ? Koncert fortepianowy B-dur cz.III
 • G. Verdi – Rigoletto

 

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY