Przesłuchania na muzyka tutti kontrabasów Orkiestry Symfonicznej

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 19 października 2022 /środa/ o g. 9:30 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (licencjat) w dniu przesłuchań;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 19 września 2022r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 21 września 2022r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 18 października 2022 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 9:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2023 roku
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku muzyk tutti kontrabasów
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA KONTRABAS DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 19 września 2022r.

Etap I

Do wyboru jeden z koncertów, cz I i II z kadencjami

 1. B. Vanhal – Koncert D-dur
 2. K. Ditters von Dittersdorf – Koncert E-dur
 3. F. A. Hoffmeister-I Koncert D-dur

+ jedna z poniższych partii orkiestrowych

Etap II

Fragmenty z podanych partii orkiestrowych:

 • W.A. Mozart – Symfonia nr 40 g-moll KV 550 cz. 1, 4
 • W.A. Mozart – Symfonia nr 41 C-dur KV 551 cz. 4
 • W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara KV492
 • W.A. Mozart – Uwertura do opery Czarodziejski Flet KV 620
 • L. van Beethoven -III Symfonia Es-dur op.55 cz. 3, 4
 • L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op 67 cz. II i III
 • L. van Beethoven -IX Symfonia d-moll op.125 cz. 4 recitativ
 • R. Strauss – Życie bohatera op. 4

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY