Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga | KONTYNUACJA

Edukacja kulturalna 2020

Instytucja zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” KONTYNUACJA to druga edycja edukacyjnego projektu interdyscyplinarnego, integrującego osoby niewidome i niedowidzące z pełnosprawnymi. Obejmuje działania edukacyjne, aktywujące twórczo uczestników poprzez partycypowanie w kulturze muzycznej (zajęcia edukacyjne w ośrodkach dla osób z dysfunkcją wzroku, warsztaty i interaktywne koncerty, z aktywnym udziałem osób niewidomych i niedowidzących). Celem jest również odbiór sztuki przez osoby pełnosprawne (zmysłami pozawzrokowymi) i uwrażliwienie ich na potrzeby osób niepełnosprawnych. Działania umożliwią uczestnikom rozwijanie zdolności, sprawności, wiedzy muzycznej – m.in. w oparciu o kolędy, nastrojowe piosenki świąteczne, „sięganie” poza granice wyobraźni, a co za tym idzie, przełamywanie barier społecznych, kulturowych, edukacyjnych. Ponadto projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.

 

Kwota dofinansowania: 78 000 zł

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

PARTNERZY