POWSTANIA ŚLĄSKIE IN MEMORIAM

Kultura – Interwencje 2020

Instytucja zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury

Poprzez realizację projektu Filharmonia Śląska uczci 100. rocznicę II Powstania Śląskiego. W ramach projektu zorganizowane zostaną koncerty 15 i 22 sierpnia w Muzeum Śląskim. W ich ramach odbędą się dwa premierowe wykonania: zamówiony przez Filharmonię utwór Czas Adam Wesołowskiego oraz premierowe wykonanie koncertowe Trzech Polonezów Warszawskich Szymona Laksa. Zwieńczeniem projektu będzie wielki koncert finałowy, który odbędzie się 23 sierpnia 2020 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Solistką koncertu będzie Iwona Socha, której towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, a całość poprowadzi wybitnej klasy dyrygent Daniel Oren. W programie znajdzie się jedno z najsłynniejszych polskich, śląskich dzieł muzyki klasycznej – III Symfonia Symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego, nawiązująca w swej treści do przeżyć i tragedii czasu powstań śląskich, wykorzystująca tekst w gwarze śląskiej. Koncert będzie transmitowany na żywo w mediach społecznościowych Filharmonii Śląskiej.

Przy każdym koncercie prezentowana będzie wystawa „Śląsk – droga do Niepodległej”. Realizacja zadania będzie utrwalona w postaci reportażu, który będzie udostępniany w  internecie.

Partnerami projektu jest Muzeum Powstań Śląskich oraz Muzeum Śląskie.

Projekt przyczyni się do  realizacji następujących celów:

  • upamiętnienie wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, popularyzacja wiedzy historycznej oraz podkreślenie znaczenia regionalnych ruchów niepodległościowych inicjowanych na Śląsku.
  • budowa pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne.
  • kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej sztuki poprzez prezentowanie dzieł polskich kompozytorów w wykonaniu najlepszych solistów oraz instrumentalistów i chórzystów Filharmonii Śląskiej.
  • wdrażanie do świadomego i aktywnego słuchania muzyki poprzez czynny kontakt z muzyką i muzykami.

 

Kwota dofinansowania:  83 000 zł

PARTNERZY