Empiria Muzyki – zakup instrumentów oraz zasobów rzeczowych dla Filharmonii Śląskiej

 

Godło, flaga RP     

 

DOFINASOWANO Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
INFRASTRUKTURA KULTURY 2021

Empiria Muzyki – zakup instrumentów oraz zasobów rzeczowych dla Filharmonii Śląskiej 

DOFINASOWANIE: 305 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 458 748,31 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia19 2009 r. o grach hazardowych.

Logo MKDNiS

 

Zadanie „Empiria Muzyki” to zakup instrumentów, akcesoriów oraz zasobów rzeczowych dla Filharmonii Śląskiej, który pozwoli na zakup:

 1. Zakup instrumentów:
 • flety poprzeczne (2 sztuki)
 • tuba (1 sztuka)
 1. Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia:
 • zestaw nagłośnienia tj. stół realizatora wraz z osprzętowaniem (1 zestaw)
 •  zestaw oświetlenia tj. opraw profilowych LED (1 zestaw)

Cele projektu:

 • poniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej i orkiestry, a co za tym idzie wachlarza koncertowego;
 • zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych;
 • zwiększenie efektywności działalności instytucji kultury oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze;
 • przeciwdziałanie skutkom COVID-19, poprzez zakup systemu nagłośnienia pozwalającego m.in. na przeprowadzenie koncertów online;
 • rozszerzenie działalności na rynkach zagranicznych (w tym online) gdzie jakość artystyczna i wykonawcza to podstawa;
 • poszerzenie działalności nagraniowej (nowe instrumenty i akcesoria muzyczne to lepsza jakość nagrania i wydawnictw muzycznych).

Czas realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2021

PARTNERZY