Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga

 

Godło, flaga RP     

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
EDUKACJA KULTURLANA  2021

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga

DOFINASOWANIE: 93 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  121 673,00 zł

Zadanie Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga to trzecia edycja edukacyjnego projektu interdyscyplinarnego, integrującego os. niewidome i niedowidzące z pełnosprawnymi. Obejmuje działania edukacyjne, aktywujące twórczo uczestników poprzez partycypowanie w kulturze muzycznej (zajęcia edukacyjne w ośrodkach dla osób z dysfunkcją wzroku, warsztaty i interaktywne koncerty, w tym „Koncert w ciemności” z okazji 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych. Celem jest również odbiór sztuki przez os. pełnosprawne, zmysłami pozawzrokowymi i uwrażliwienie na potrzeby os. niepełnosprawnych. Działania umożliwiają uczestnikom rozwijanie zdolności, sprawności, wiedzy muzycznej – m.in. w oparciu o literaturę muzyczną, „sięganie” poza granice wyobraźni, a co za tym idzie, przełamywanie barier społecznych, kulturowych, edukacyjnych. Projekt podsumuje archiwalny film audio-video.

W ramach projektu realizowane są koncerty, w tym koncerty familijne, zajęcia edukacyjne, warsztaty wystawa.

Cele projektu:

  • edukacja muzyczna osób niewidomych i niedowidzących
  • udostępnienie oferty kulturalnej dla osób wykluczonych z czynnego korzystania z kultury
  • udostępnienie oferty kulturalnej dla osób dotkniętych dysfunkcją narządu wzroku
  • uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących
  • integracja środowisk
  • niwelowanie obszarów wykluczonych z układów kultury (kultura dostępna dla osób niepełnosprawnych – „tam gdzie nie sięga wzrok”)

Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.

Czas realizacji projektu: 02.01.2021 – 31.12.2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Logo MKiDN

 

Koncert 8.10.2021 w Filharmonii Śląskiej:

Warsztaty:

PARTNERZY