Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga „Masterclass 2022”

 

Maestro Daniel Oren poprowadzi prestiżowy kurs mistrzowski – International Conducting Masterclass. W październiku 2022 roku najzdolniejsi młodzi dyrygenci będą mogli się uczyć pod okiem tego wybitnego artysty oraz staną przed szansą automatycznego zakwalifikowania najlepszego z nich do XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, który będzie odbywać się w 2023 roku.

Daniel Oren, zwycięzca I Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego Herberta Von Karajana, jest doceniany przez publiczność na całym świecie, zwłaszcza za swoje wyjątkowe interpretacje arcydzieł Verdiego i Pucciniego. Od 2007 roku jest dyrektorem artystycznym Teatro Municipale Giuseppe Verdi w Salerno, a w 2019 roku został dyrektorem muzycznym festiwalu operowego Arena di Verona, gdzie dyrygował ponad 500 spektaklami. Pełnił również funkcje dyrektora muzycznego w Teatro Verdi w Trieście, Teatro Carlo Felice w Genui i Teatro San Carlo w Neapolu.

Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga Masterclass 2022, prowadzony w całości w języku angielskim, będzie odbywał się w dniach 10–15 października 2022 r. w Filharmonii Śląskiej i obejmie dwie formy uczestnictwa: czynną (12 miejsc) oraz bierną (8 miejsc). Forma czynna będzie obejmowała następujące etapy:

  • rejestrowane audio-wideo sesje, podczas których dyrygenci będą pracować pod okiem Maestro z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej,
  • analiza zarejestrowanych materiałów wraz z Maestro Orenem, wskazanie obszarów rozwoju każdego uczestnika,
  • możliwość poprowadzenia Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej podczas koncertu finałowego, wieńczącego kursy mistrzowskie.

Dodatkowo, jeśli któryś z czynnych uczestników kursu wykaże wybitne zdolności, Maestro Oren – jako członek jury – zastrzega sobie możliwość automatycznego zakwalifikowania najlepszego z nich do I etapu XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.

Uczestnicy bierni będą obecni podczas sesji warsztatowych z orkiestrą, próby generalnej oraz koncertu finałowego, obserwując pracę Maestro oraz szkolonych przez niego dyrygentów.

Aplikujący dyrygenci muszą mieć ukończony 18. rok życia (w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń, tj. 18.08.2022), posiadać wykształcenie muzyczne lub status studenta/ucznia oraz posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

  • wypełnienie formularza aplikacyjnego,
  • przesłanie CV wraz z krótką biografią,
  • przesłanie fotografii portretowej (600 dpi, format TIFF lub JPG),
  • przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub status ucznia/studenta,
  • przesłanie nagrania audio-wideo (3–10 minut, format AVI lub MP4), przedstawiającego aplikanta w roli dyrygenta – np. fragment próby lub koncertu z orkiestrą.

Zgłoszenia przyjmowane są od 23 maja do 18 sierpnia 2022 r. (do g. 23:59).

Koszt uczestnictwa w Masterclass 2022:

  • forma czynna: 6 000 zł lub 1300 €
  • forma bierna: 450 zł lub 100 €

 

Partner

Monteverdi Circle logo
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – państwowego funduszu celowego

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

PARTNERZY