Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga

Godło, flaga RP     

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA  2022

Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury państwowego funduszu celowego

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

DOFINASOWANIE: 44 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  121 803,48 zł

Międzynarodowy Kurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga to autorski program mający na celu wsparcie polskiego szkolnictwa artystycznego poprzez profesjonalizację młodych dyrygentów na poziomie artystycznym (dyrygent – kierownik artystyczny) i praktycznym (dyrygent – wykonawca).

Zadanie zakłada:

 1. REALIZACJĘ: 5 dni kursu, 30 godzin warsztatów, 5 dni nagrań archiwalnych
 2. UDZIAŁ: 14 uczestników kursu, co najmniej 325 odbiorców koncertu
 3. WYKONANIE: koncertu finałowego
 4. WSPÓŁUDZIAŁ w projekcie: 55 muzyków orkiestrowych, 2 dyrygentów

Program artystyczny uwzględnia promocję dzieł klasycznych i romantycznych. Główną rolę w projekcie odgrywa światowej sławy dyrygent Daniel Oren, osoba merytorycznie realizująca kurs dyrygencki (warsztaty dyrygenckie), członek jury XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga.

. Cele projektu:

 • wzmocnienie twórczego i innowacyjnego potencjału szkolnictwa artystycznego tj. muzycznego;
 • umożliwienie kontaktu adeptów wyższych sztuk muzycznych z wybitnymi artystami, specjalistami i uznanymi autorytetami w obszarze dyrygentury;
 • stworzenie warunków do współpracy międzynarodowej; na rynku muzycznym;
 • aktywowanie współpracy międzyinstytucjonalnej szkół muzycznych na poziomie międzynarodowym;
 • efektywny i praktyczny wzrost wiedzy i kompetencji młodych adeptów sztuki, poprzez praktyczne stosowanie poznawanej wiedzy;
 • wzrost efektywności własnych umiejętności poprzez ich praktyczne wykorzystanie;
 • efektywny wzrost umiejętności młodych muzyków poprzez mobilizujące metody pracy;
 • profesjonalizacja artystów;
 • wykształcenie osobowości zawodowego artysty;
 • zapoznanie publiczność z różnorodnością kulturową;
 • promowanie tożsamości narodowej wśród różnorakich grup projektowych / odbiorców oferty.

Czas realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.12.2022

Więcej informacji o projekcie [PL]

https://filharmonia-slaska.eu/miedzynarodowy-kurs-dyrygencki-im-grzegorza-fitelberga-masterclass-2022/

Więcej informacji o projekcie [EN]

https://filharmonia-slaska.eu/en/the-grzegorz-fitelberg-international-conducting-course-masterclass-2022/

Link do formularza aplikacyjnego: https://fitelbergcompetition.com/masterclass/form/

PARTNERZY