Wokół X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga – wobec wyzwań Ery globalnej

Program Muzyka 2017

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Państwa

Celem projektu było wsparcie działań upowszechniających i promocyjnych – wokół X MKD, poprzez upowszechnianie wiedzy o sztuce dyrygenckiej i dziedzictwa muzycznego kompozytorów europejskich pośród społeczności krajowej i międzynarodowej. We współpracy z Telewizją Polską w Katowicach zrealizowano projekt filmowy, złożony z miniatur pt.: Dyrygowanie w pigułce wg scenariusza dyrygenta – Wojciecha Michniewskiego, a także film dokumentalny i reportaż pt.: Sztuka dyrygowania wg. scenariusza i reżyserii Violetty Rotter- Kozery.   Materiały filmowe zostały zaprezentowane na antenie Telewizji Katowice, i dotarły do ok. 40 tys. odbiorców telewizyjnych. Ponadto miniatury udostępniono w obiekcie w trakcie trwania konkursu a wszystkie materiały na stronach internetowych Pozyskano nowe kręgi odbiorców poprzez budowanie wydarzenia z udziałem nowoczesnych technologii (Facebook, upowszechnianie filmu w telewizji i Internecie), realizowane poza siedzibą 2 koncerty kameralne z udziałem Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Roberta Kabary oraz solistą – Krzysztofem Jakowiczem (skrzypce), a także próba czytana w Teatrze Śląskim, pozwoliły dotrzeć do nowego odbiorcy. Jednocześnie projekt – dzięki ogólnopolskiej kampanii indoorowej i działaniom outdoorowym przyczynił się do promocji regionu śląskiego pośród społeczności krajowej i międzynarodowej, jako czołowego ośrodka kultury muzycznej w Polsce.

 

Kwota dofinansowania: 100 000 zł

PARTNERZY