Wokół X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga – Melomania bez granic!

Program Edukacja kulturalna 2017

Instytucja zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury

W ramach programu Edukacja Kulturalna 2017, Narodowe Centrum Kultury wspierało zadania z zakresu edukacji kulturalnej, które były ważne dla rozwoju kapitału społecznego, obejmując projekty rozwijające kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Wśród dofinansowanych działań znalazł się projekt Filharmonii Śląskiej pod nazwą Melomania bez granic!

Stanowił on dedykowany odbiorcom zbiór 6 działań, w których w pewnym zakresie wykorzystano narzędzia nowoczesnych technologii, dający nowy wymiar ekspresji i zasięgu oddziaływania. Zrealizowano międzypokoleniowe warsztaty Muzyczna podróż Vivy, grę scenariuszową Muzyczny Escape Room, warsztaty Imaginuj to sobie!, animację komputerowa online oraz publikacje: kolorowankę i płytę dla dzieci.

Muzyczna podróż Vivy to warsztaty z elementami arteterapii, które zakończono spektaklem z udziałem grup biorących udział w zajęciach. Podłożem fabularnym i dydaktycznym były dwie autorskie książki – Dźwiękowy domek emocji oraz Viva w Filharmonii ŚląskiejDźwiękowy domek emocji cz. II (wydanie z płytą), a przedmiotem zajęć były tajniki pracy dyrygenta oraz charakterystyka zespołów muzycznych. Uczestnikom warsztatów towarzyszyło 5 koordynatorów, których wspierali inni specjaliści, tacy jak aktor, reżyser i scenograf Teatru Śląskiego, czy muzycy Filharmonii Śląskiej.

Muzyczny Escape Room był stworzony w formie gry scenariuszowej, w której uczestnicy byli zamykani kolejno w jednym z 4 pomieszczeń w Filharmonii Śląskiej. Musieli oni rozwiązać liczne łamigłówki i podążać za wskazówkami, które miały ich doprowadzić do otwarcia danego pomieszczenia, by przejść do następnego etapu. Na każdy z nich mieli 10 minut.

Imaginuj to sobie! to warsztaty, które odbyły się dnia 6 października 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Działanie miało na celu rozwój umiejętności artystycznych poprzez połączenie świata muzyki, plastyki i techniki multimedialnej (poszukiwanie nowych form ekspresji artystycznej). Rezultatem warsztatów było stworzenie fabuły i tła animacyjnego do programu muzycznego (30 sekundowa animacja do uwertury Bajka Stanisława Moniuszki). Trwały one niespełna 6 godzin i prowadzone były przez dr hab. Katarzynę Kroczek-Wasińską, dr Iwonę Pomianowską oraz dr hab. Kaję Renkas.

 

Kwota dofinansowania: 52 000 złotych

PARTNERZY