Dyrygent-rezydent Paweł Jaskółka

Program Dyrygent – rezydent sezon 2016/2017

Instytucja zarządzająca: Instytut Muzyki i Tańca

Celem programu była prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Program umożliwiał młodym dyrygentom start zawodowy na scenach filharmonii i nabywanie praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym. Ponadto miał za zadanie zachęcić polskie instytucje muzyczne do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

Paweł Jaskółka

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie kompozycji i teorii muzyki, którą ukończył z wyróżnieniem. Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. Colina Mettersa, Jean-Luc Tingauda oraz Alexandra Liebreicha. Studia dyrygenckie II stopnia w klasie prof. dra hab. Mirosława Jacka Błaszczyka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zakończył w 2015 r. z oceną celującą. Uczestnik środowiskowych Studiów Doktoranckich (kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki) Akademii Muzycznej w Krakowie.

Paweł Jaskółka asystował dyrygentom prowadzącym w 7 programach koncertów, uczestniczył
w próbach sekcyjnych i tutti orkiestry symfonicznej, chóru, orkiestry kameralnej i solistów, samodzielnie poprowadził 4 koncerty cyklu Młoda Filharmonia dedykowane młodzieży szkolnej oraz opowiedział o arkanach nauki zawodu dyrygenta młodzieży szkoły muzycznej podczas spotkania autorskiego.

 

Kwota dofinansowania: 23 600 zł

PARTNERZY