PAŹDZIERNIK 2010

Prace budowlane w siedzibie prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem; zabezpieczano posadzki i miejsca nie remontowane przed zapyleniem, prowadzono odwierty sprawdzające stan kolumn i pilastrów, inwentaryzowano stan sieci elektrycznej w obiekcie.

 

PARTNERZY