LISTOPAD 2010

Rozbudowa i remont budynku odbywają się zgodnie z harmonogramem; w listopadzie wykonano kilkadziesiąt pali betonowych metodą jet-grountingu, przygotowano teren pod wykopy. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie poświęcone realizacji rozbudowy i wyjaśnieniu powodów opóźnień realizacji projektu (pierwotnie zakładano przekazanie placu budowy Wykonawcy w maju 2010, przekazano ? we wrześniu, ze względu na wyrok WSA). Wyjaśniane były także zasady rozliczeń zaliczek związanych z finansowaniem inwestycji z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

PARTNERZY