Mikołaj Majkusiak – dzieło na saksofon i orkiestrę symfoniczną

 

Godło, flaga RP     

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE  2021

Mikołaj Majkusiak – dzieło na saksofon i orkiestrę symfoniczną

DOFINASOWANIE: 42 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  68 825,00 zł

Strategicznym celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

W ramach programu realizowane są projekty o bardzo szerokim spektrum gatunkowym: powstają utwory zaliczane do tzw. muzyki klasycznej tworzonej współcześnie i spektakle teatru muzycznego, a także przedsięwzięcia łączące różne gatunki muzyczne (np. muzyka popularna i tradycyjna) lub transdyscyplinarne projekty z pogranicza muzyki i sztuk performatywnych lub wizualnych.

Muzyka, która powstaje dzięki Zamówieniom kompozytorskim, ma w założeniu nie tylko rozbrzmiewać w salach koncertowych dużych miast, wpisując się w najnowszą historię muzyki artystycznej, lecz także docierać do mniejszych ośrodków i do mniej wyspecjalizowanej publiczności, stając się ważnym narzędziem edukacji artystycznej.

Zamówienie kompozytorskie Mikołaja Majkusiaka będzie realizowane w 2021 roku. Proces twórczy kompozytora zwieńczony zostanie światową premierą utworu 26 listopada 2021 r. o g. 19.00 w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu:

Bartłomieja Dusia – saksofon

Christiana Schumanna – dyrygent

Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej  

 

Czas realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Logo MKiDN

PARTNERZY