Przesłuchania na zastępcę prowadzącego grupę fletów Orkiestry Symfonicznej – II głos z obowiązkiem gry na flecie piccolo

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 13 września 2023 r. /środa/ o g. 13:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (licencjat) w dniu przesłuchań;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 14 sierpnia 202r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 14 sierpnia 2023r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 11 września 2023 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 15 marca 2024 roku
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku zastępcy prowadzącego grupy, II głos z obowiązkiem grania na flecie piccolo
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

 

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem  RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA FLET DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 10 sierpnia 2023r.

Etap I

1. W.A. Mozart – Koncert fletowy G-dur KV 313 (cz. I i cz. II)

lub

W.A. Mozart -Koncert fletowy D-dur KV 314 (cz. I i cz. II)

2. Wybrane partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania) na flet i flet piccolo

 Etap II

 1. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych na flet:
 • L.van Beethoven- Uwertura Leonora Nr.3 op. 72a 
 • L.van Beethoven- III Symfonia „Eroica” op. 55
 • F. Mendelssohn- Sen nocy letniej op. 61
 • G. Bizet- Intermezzo z Carmen
 • M. Ravel- Daphnis et Chloe
 • C. Debussy- Prelude a l’apres-midi d’un faune
 • R. Strauss-Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28
 • S.Prokofiew- I Symfonia D-dur op. 25 Klasyczna, cz. 4 Finale
 1. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych na flet piccolo:
 • G Rossini- Uwertura Sroka złodziejka
 • Czajkowski- IV Symonia f-moll op.36 Scherzo 
 • G. Rossini- Uwertura Semiramida
 • D. Szostakowicz- IX Symfonia Es-dur, cz. II i III

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY