Przesłuchania na koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 12.01.2022 (środa) godz. 13:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 • Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (magister) w dniu przesłuchań;
 • Mile widziane jest doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań,
  po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 10 grudnia 2021r.;
 • Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 5 stycznia 2022r.;
 • Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia
  11 stycznia 2022r. do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);
 • Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;
 • I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;
 • Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);
 • Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;
 • O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;
 • Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 12 lipca 2022 roku;
 • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej od kolejnego sezonu;
 • Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

Zgłoszenia, wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem  RODO, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA KONCERTMISTRZA ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 10 grudnia 2021r.

PROGRAM

Etap I

 1. J.S. Bach ? dowolna Fuga lub Ciaccona ze zbioru Sonat i Partit na skrzypce solo
 2. W.A. Mozart ? Koncert skrzypcowy (do wyboru: G-dur KV 216, D-dur KV 218, A-dur KV 219)
  I i II cz. z kadencją
 3. Wybrana partia orkiestrowa z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania).

Etap II

 1. Koncert romantyczny – I cz. z kadencją, do wyboru spośród następujących:
 • van Beethoven ? Koncert skrzypcowy D-dur op. 61
 • Brahms ? Koncert skrzypcowy D-dur op. 77
 • Czajkowski ? Koncert skrzypcowy D-dur op.35
 • Sibelius ? Koncert skrzypcowy d-moll op.47
 1. Partie solowe z następujących dzieł orkiestrowych:
 • L. van Beethoven ? Missa Solemnis D-dur op. 123
 • J. Brahms ? I Symfonia c-moll op. 68
 • N. Rimski-Korsakow ? Szeherezada op. 35
 • R. Strauss ? Also sprach Zarathustra op. 30
 1. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych:
 • W.A. Mozart ? Symfonia nr 39 Es-dur (cz. IV początek)
 • F. Mendelssohn ? Symfonia włoska (cz. IV pierwsza strona)
 • J. Brahms ? IV Symfonia e-moll op. 98 (fragmenty z III i IV cz.)
 • S. Prokofiew ? Symfonia klasyczna op. 25 (fragmenty z I i II cz.)
 • R. Strauss ? Don Juan op.20 (pierwsza strona)
 • S. Rachmaninow ? Tańce symfoniczne op. 45 (fragmenty z I i II cz.)

 

Oświadczenie RODO 

PARTNERZY