ODWOŁANE | Aleksandra Bugaj | Christian Danowicz | Klaudiusz Baran | Michał Nagy | Tomasz Pawłowski | NFM Orkiestra Leopoldinum

Z powodu braku możliwości realizacji koncertu, został on odwołany. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Bilety można zwracać na jeden z wymienionych poniżej sposobów:

1.Drogą pocztową na adres:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice

z dopiskiem „zwrot biletów„.

Prosimy o dołączenie do biletów informacji podanych podczas zakupu:

  • imię i nazwisko
  • telefon kontaktowy
  • numer rachunku bankowego, na który przekażemy środki
  • dane właściciela konta

oraz paragonu fiskalnego.

Środki wrócą na wskazane przez Państwa konto w terminie do 21 dni roboczych od daty wpływu korespondencji do Filharmonii Śląskiej.

Rekomendujemy wysyłkę listem poleconym.

2.Drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zwrotu:

Środki wrócą na wskazane przez Państwa konto w terminie do 21 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza.

3.Drogą tradycyjną w kasie 

Kasa biletowa będzie czynna:

PN-PT g. 10:00?17:00*
*przerwa 13:00?13:30

Bilety zakupione online:

Należność za bilety zakupione i opłacone drogą elektroniczną, na koncerty, które zostały odwołane, a nie przeniesione, zostanie automatycznie zwrócona na konto klienta przez pośrednika Dotpay w ciągu 21 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia o odwołaniu wydarzenia, bez konieczności wysyłania maila z biletami.

 
Bilety zarezerwowane w kasie Filharmonii i opłacone przelewem:

Zwrot środków za bilety nastąpi automatycznie na konto, z którego została dokonana płatność,  w ciągu 21 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia o odwołaniu wydarzenia

 

W razie pytań związanych z biletami, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 503 774 949 

PARTNERZY