ODWOŁANE | DNI GÓRECKIEGO | Wierzbicka-Opalińska | Wardenga | Nowak | Opaliński | Schumann

Wydarzenie zostało odwołane, zapraszamy jednak na cykl koncertów online. Planowane na 13.11.2020 prawykonanie kompozycji Marcela Chyrzyńskiego zabrzmi 20.11.2020 podczas koncertu transmitowanego na żywo. Szczegóły: filharmonia-slaska.eu/dni-goreckiego-online/

Informacje o zwrotach znajdziecie – tutaj

Wykonawcy:

 • Marcela Wierzbicka-Opalińska – sopran  
 • Roksana Wardenga – alt  
 • Bartosz Nowak – tenor  
 • Dominik Opaliński – bas 
 • Christian Schumann – dyrygent 
 • Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru 
 • Chór Filharmonii Śląskiej 
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 

Program: 

 • Henryk Mikołaj Górecki – Muzyka staropolska op. 24 
 • Marcel Chyrzyński – I Symfonia Un livre sur l’homme – prawykonanie   
 • Ludwig van Beethoven – Msza C-dur op. 86 

Połączenia dorobku różnych epok będą tematem przewodnim koncertu 13 listopada w ramach 8. Międzynarodowych Dni Henryka Mikołaja Góreckiego HoloGramy. Nierozerwalne więzi dorobku dawnych stylów i nowoczesności były wszak bardzo często podkreślane przez Patrona Filharmonii Śląskiej. Tego wieczora filharmoniczne Chór i Orkiestrę Symfoniczną poprowadzi znakomity niemiecki dyrygent Christian Schumann, zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego w Budapeszcie, artysta wszechstronny, nowoczesny i pełen energii. W koronującej koncert Mszy C-dur op. 86 Ludwiga van Beethovena solo zaprezentują się znakomici wokaliści – Marcela Wierzbicka-Opalińska, Roksana Wardenga, Bartosz Nowak oraz Dominik Opaliński.

Muzyka staropolska op. 24 jest dowodem na to, że w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego współistniały różne tendencje – w tym wypadku muzyka dawna oraz serializm. Rozbudowane struktury dźwiękowe łączą się więc w niej prostszymi, bardziej harmonijnymi fragmentami. Pierwszy punkt programu będzie więc swoistym wprowadzeniem w myśl całego koncertu, w którym zobrazujemy tak bliskie Patronowi Filharmonii Śląskiej połączenie klasyki i współczesności.

Jako kolejne zabrzmi dzieło Marcela Chyrzyńskiego – i usłyszymy je po raz pierwszy w historii. I Symfonia Un livre sur l’homme (Książka o człowieku) została skomponowana pod wpływem twórczości polskiego filozofa Romana Ingardena i to z jednego z jego dzieł bierze swój podtytuł. Rok 2020 ustanowiony został przez Sejm RP Rokiem Romana Ingardena z okazji obchodzonej właśnie teraz 50. rocznicy śmierci tego wybitnego Polaka. Chyrzyński zaczerpnął z publikacji Ingardena nie tylko tytuł całości, ale również poszczególnych części Symfonii. Usłyszymy kompozycję składającą się z dwóch segmentów, zatytułowanych: Człowiek i przyroda oraz O naturze ludzkiej, co doskonale wpisze się w myśl EKO Sezonu pod hasłem Usłysz nas – naturalnie.

W duchu połączeń „starego” z „nowym”, koncert zakończy dzieło dawnego Mistrza – Msza C-dur op. 86 Ludwiga van Beethovena. I ona jednak w chwili powstania była dziełem nowatorskim. Książę Miklós József Esterházy, na którego imieniny została napisana, miał bowiem powiedzieć po jej wysłuchaniu: „Ależ kochany Beethovenie, cóż też pan tu znowu nawyczyniałeś?”. Msza C-dur jest wyrazem szczerej pobożności Beethovena, pełnym równowagi między artyzmem a praktycznym – liturgicznym przeznaczeniem, a jej dźwięki podkreślają i uwypuklają głęboki sens tekstu.

13.11.2020 | piątek | g. 19 | ODWOŁANE

8. Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego HoloGramy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Zamówienia kompozytorskie, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Sponsor 75. sezonu Filharmonii Śląskiej

Wydawcą utworów Marcela Chyrzyńskiego jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne

PARTNERZY