Komunikat

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie nie odbędą się uprzednio odwołane wydarzenia w Filharmonii Śląskiej w 75. sezonie artystycznym 2019/2020. Przepraszamy za związane z tą sytuacją utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Poniższe koncerty zostały przeniesione na inne terminy:

 • koncert 3.04 przeniesiony na 16.10.2020
 • koncert 26.06 przeniesiony na 2.07.2021
 • koncert 5.07 przeniesiony na 6.11.2020

Bilety na te wydarzenia zachowują ważność.

W przypadku rezygnacji można dokonać zwrotu biletu:

 • bilety na wydarzenia przeniesione, zakupione w kasie, można zwrócić na jeden z trzech sposobów, wymienionych poniżej w punkcie „Bilety zakupione w kasie biletowej można zwracać”
 • bilety na wydarzenia przeniesione (a nie odwołane), zakupione on-line można zwrócić na podstawie dostarczonej mailem prośby o zwrot na adres bilety@filharmonia-slaska.eu. Treść wiadomości powinna zawierać następujące informacje: 
  • imię i nazwisko kupującego
  • datę i godzinę koncertu
  • 11- cyfrowy kod transakcji lub potwierdzenie zakupu biletów otrzymanego z wyżej wymienionego adresu.

Zwrot nastąpi do 21 dni roboczych od otrzymanej prośby.

Posiadaczy niewykorzystanych bonów prezentowych informujemy, że zachowują one ważność do końca 2020 roku

UWAGA

Koncerty 13.03 oraz 24.04 (przeniesiony na 4.09) poprzez brak możliwości realizacji zostają odwołane.

Ze względu na kontynuację obostrzeń dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych oraz brak możliwości przeniesienia koncertu Gala Jubileuszowa 26.05, przeniesiona na 2.10 także zostaje odwołana.

Zwrotu biletów można dokonać na jeden z wymienionych poniżej sposobów:

Bilety zakupione w kasie biletowej można zwracać:

1.Drogą pocztową na adres:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice

z dopiskiem „zwrot biletów”.

Prosimy o dołączenie do biletów informacji podanych podczas zakupu:

 • imię i nazwisko
 • telefon kontaktowy
 • numer rachunku bankowego, na który przekażemy środki
 • dane właściciela konta

oraz paragonu fiskalnego.

Środki wrócą na wskazane przez Państwa konto w terminie do 21 dni roboczych od daty wpływu korespondencji do Filharmonii Śląskiej.

Rekomendujemy wysyłkę listem poleconym.

2.Drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zwrotu:

Środki wrócą na wskazane przez Państwa konto w terminie do 21 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza.

3.Drogą tradycyjną w kasie

 
Bilety zakupione online:

Należność za bilety zakupione i opłacone drogą elektroniczną, na koncerty, które zostały odwołane, a nie przeniesione, zostanie automatycznie zwrócona na konto klienta przez pośrednika Dotpay w ciągu 21 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia o odwołaniu wydarzenia, bez konieczności wysyłania maila z biletami.

 
Bilety zarezerwowane w kasie Filharmonii i opłacone przelewem:

Zwrot środków za bilety nastąpi automatycznie na konto, z którego została dokonana płatność,  w ciągu 21 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia o odwołaniu wydarzenia

 

W przypadku zaistnienia nowych okoliczności i zaleceń władz, będziemy podejmować odpowiednie działania, o których będziemy Państwa informować na bieżąco. Wszystkie podejmowane przez nas kroki podyktowane są niezmiennie troską o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, dlatego też prosimy o wyrozumiałość i dziękujemy za Państwa wsparcie. 

 

W razie pytań związanych z biletami, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 503 774 949 

Adam Wesołowski
Dyrektor Filharmonii Śląskiej

PARTNERZY