Komunikat

Najnowsze informacje dotyczące działalności Filharmonii Śląskiej zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami do 14 marca mogą się u nas odbywać koncerty z udziałem publiczności na 50% sali


Informacje o przeszłych odwołanych wydarzeniach w 2020 r.

Informujemy, że zwroty biletów zakupionych w kasie (zarówno gotówką, jak i kartą) realizowane będą poprzez przelew na podane konto. Zapraszamy do kasy Filharmonii Śląskiej w celu wypełnienia formularza, a należne środki zostaną przekazane na wskazany rachunek bankowy.

 

Odwołane zostały następujące wydarzenia:

 • 7.12.2020 g. 9:15, 10:30 i 11:45 – Muzyczne Przedszkole
 • 9.12.2020 g. 9:30 i 11 oraz 10.12.2020 g. 11 i 17 – Młoda Filharmonia
 • 11.12.2020 g. 11 – koncert w ramach projektu „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”
 • 13.12.2020 g. 11:30 – Akademia Muzycznego Smaku
 • 15.12.2020 g. 9:30 i 11 – Kameralne spotkania z muzyką
 • 20.12.2020 g. 18 – Multimedialny wieczór organowy
 • 28.12.2020 g. 19 – Koncert sylwestrowy
 • 29.12.2020 g. 17 i 20 – Koncert sylwestrowy
 • 30.12.2020 g. 17 i 20 – Koncert sylwestrowy

Poniższe koncerty zostały przeniesione na inne terminy:

 • koncert 26.06 przeniesiony na 2.07.2021

W przypadku rezygnacji można dokonać zwrotu biletu:

 • bilety na wydarzenia przeniesione, zakupione w kasie, można zwrócić na jeden z trzech sposobów, wymienionych poniżej w punkcie „Bilety zakupione w kasie biletowej można zwracać”
 • bilety na wydarzenia przeniesione (a nie odwołane), zakupione on-line można zwrócić na podstawie dostarczonej mailem prośby o zwrot na adres bilety@filharmonia-slaska.eu. Treść wiadomości powinna zawierać następujące informacje: 
  • imię i nazwisko kupującego
  • datę i godzinę koncertu
  • 11- cyfrowy kod transakcji lub potwierdzenie zakupu biletów otrzymanego z wyżej wymienionego adresu.

Zwrot nastąpi do 21 dni roboczych od otrzymanej prośby.

Posiadaczy niewykorzystanych bonów prezentowych informujemy, że zachowują one ważność do końca 2020 roku


Zwrotu biletów można dokonać na jeden z wymienionych poniżej sposobów:

Bilety zakupione w kasie biletowej można zwracać:

1.Drogą pocztową na adres:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice

z dopiskiem „zwrot biletów”.

Prosimy o dołączenie do biletów informacji podanych podczas zakupu:

 • imię i nazwisko
 • telefon kontaktowy
 • numer rachunku bankowego, na który przekażemy środki
 • dane właściciela konta

oraz paragonu fiskalnego.

Środki wrócą na wskazane przez Państwa konto w terminie do 21 dni roboczych od daty wpływu korespondencji do Filharmonii Śląskiej.

Rekomendujemy wysyłkę listem poleconym.

2.Drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zwrotu:

Środki wrócą na wskazane przez Państwa konto w terminie do 21 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza.

3.Drogą tradycyjną w kasie

 
Bilety zakupione online:

Należność za bilety zakupione i opłacone drogą elektroniczną, na koncerty, które zostały odwołane, a nie przeniesione, zostanie automatycznie zwrócona na konto klienta przez pośrednika Dotpay w ciągu 21 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia o odwołaniu wydarzenia, bez konieczności wysyłania maila z biletami.

 
Bilety zarezerwowane w kasie Filharmonii i opłacone przelewem:

Zwrot środków za bilety nastąpi automatycznie na konto, z którego została dokonana płatność,  w ciągu 21 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia o odwołaniu wydarzenia

 

W przypadku zaistnienia nowych okoliczności i zaleceń władz, będziemy podejmować odpowiednie działania, o których będziemy Państwa informować na bieżąco. Wszystkie podejmowane przez nas kroki podyktowane są niezmiennie troską o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, dlatego też prosimy o wyrozumiałość i dziękujemy za Państwa wsparcie. 

 

W razie pytań związanych z biletami, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 503 774 949 


Zwrotu należności za bilety zakupione w kasie biletowej (gotówką bądź kartą płatniczą) na koncerty odwołane w wyniku pandemii COVID-19 w okresie od marca do czerwca 2020 r. można dokonać do dnia 27.11.2020 r.

Powyższa informacja dotyczy koncertów

w marcu:

  • 12.03.2020 g. 17 Młoda Filharmonia
  • 13.03.2020 g. 19 Aleksandra Bugaj | Christian Danowicz | Klaudiusz Baran | Michał Nagy | Tomasz Pawłowski | NFM Orkiestra Leopoldinum
  • 15.03.2020 g. 11.30 Akademia Muzycznego Smaku
  • 15.03.2020 g. 17 Koncert improwizacji | Wolfgang Seifen | MULTIMEDIALNY WIECZÓR ORGANOWY
  • 20.03.20 g. 19 Koncert jazzowy | Alicja Śmietana | Piotr Baron | Robert Majewski | Michał Tokaj | Gabriel Niedziela | Maciej Adamczak | Adam Czerwiński | Śląska Orkiestra Kameralna
  • 27.03.2020 g. 19  Movie for Voices | Katarzyna Müller-Wantuła | Robert Czmok | Adam Eibin | Małgorzata „Miriam” Szymecka | Jarosław Wolanin | Chór Filharmonii Śląskiej
  • 29.03.2020 g. 18 Symfonie Beethovena | Mirosław Jacek Błaszczyk | Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej2. 

w kwietniu:

  • 3.04.2020 g. 9.30 próba otwarta
  • 17.04.2020 g. 19 Koncert dyplomantów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  • 19.04.2020 g. 11.30 Akademia Muzycznego Smaku
  • 24.04.2020 g. 19 (przeniesione na 4.09.2020) Bożena Bujnicka | Anna Kudala | Agnieszka Kaczmarek-Bialic | Jarosław Wolanin | Robert Kabara | Mirosław Jacek Błaszczyk | Śląska Orkiestra Kameralna | Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
  • 26.04.2020 g. 17 Julian Gembalski | Robert Kabara | Śląska Orkiestra Kameralna | MULTIMEDIALNY WIECZÓR ORGANOWY
  • 30.04.2020 g. 17 Młoda Filharmonia

w maju:

  • 8.05.2020 g. 9.30 próba otwarta
  • 8.05.2020 g. 19 Beata Bilińska | Su-Han Yang | Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
  • 15.05.2020 g. 19 KONCERT PAPIESKI | Robert Kabara | Jarosław Wolanin | Chór Filharmonii Śląskiej | Śląska Orkiestra Kameralna
  • 17.05.2020 g. 11.30 Akademia Muzycznego Smaku
  • 26.05.2020 g. 19 (przeniesiony na 2.10.2020) WIELKA GALA JUBILEUSZOWA
  • 28.05.2020 g. 17 Młoda Filharmonia

w czerwcu:

  • 1.06.2020 g. 17 Dzień Dziecka w Filharmonii Śląskiej
  • 5.06.2020 g. 9.30 próba otwarta
  • 5.06.2020 g. 19 WIECZÓR AMERYKAŃSKI | Mariusz Smolij | Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
  • 7.06.2020 g. 11.30 Akademia Muzycznego Smaku

 

PARTNERZY