„Gdybym miał Twój dar podbijania serc…”

Program Moniuszko – Promesa 2019

Instytucja zarządzająca: Instytut Muzyki i Tańca

Cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i popularyzatorskich, przygotowywanych i realizowanych od stycznia do września 2019 w siedzibie Filharmonii Śląskiej, w regionie i pośród społeczności kraju (internautów, odbiorców radiowych). Poświęcony jest prezentacji muzyki i sylwetki kompozytora.

Zawiera:

  • propozycje koncertowe (symfoniczne, kameralne, organowe, improwizująco – jazzowe) dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
  • koncert familijny,
  • audycje muzyczne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,
  • interaktywną lekcję śpiewu,
  • happening pod pomnikiem St. Moniuszki,
  • kwerendę badawczą pośród publiczności uczestniczącej w wydarzeniach,
  • wystawę monograficzną,
  • konkurs muzyczny na nową interpretację wybranej pieśni Stanisława Moniuszki w dowolnym stylu muzycznym.

 

Program realizowany jest przy współpracy z instytucjami kultury, mediami, uczelnią wyższą, stowarzyszeniem, zakładem budżetowym.

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Moniuszko 2019 – Promesa realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

 Kwota dofinansowania: 45 710 zł

PARTNERZY