Dyrygent-rezydent Joanna Natalia Ślusarczyk

Program Dyrygent – rezydent  sezon 2018/2019

Instytucja zarządzająca: Instytut Muzyki i Tańca

Celem programu jest prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Program umożliwia młodym dyrygentom start zawodowy na scenach filharmonii i nabywanie praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym. Ponadto ma za zadanie zachęcić polskie instytucje muzyczne do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

Joanna Natalia Ślusarczyk

Ukończyła (2016) z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. Mirosława Jacka Błaszczyka. Obecnie jest doktorantką tej uczelni. Jest także absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie (kierunek: kompozycja i teoria muzyki, dyplom z wyróżnieniem) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (europeistyka, studia I st.).

Jest laureatką III nagrody I European Union International Conducting Competition w Bułgarii (Sofia/Pazardjik 2018). W tym roku zdobyła też I miejsce na Międzynarodowym Konkursie London Classical Soloists Conducting Competition w Wielkiej Brytanii oraz została wyróżniona nagrodą specjalną The BMW International Conducting Masterclass and Competition w Esposende (Portugalia).

Za osiągnięcia artystyczne uhonorowana została między innymi stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008, 2009), Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (2008) oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso (2006, 2009).

Jest założycielką Małopolskiej Orkiestry Kameralnej, a także dyrygentką Krakowskiej Młodej Orkiestry Kameralnej.

W ramach realizowanej rezydentury Joanna Ślusarczyk asystowała dyrygentom prowadzącym koncerty (4 programy), brała udział w próbach sekcyjnych i tutti z zespołami orkiestrowymi, chórem i solistami. Poprowadziła również orkiestrę symfoniczną w 8 koncertach cyklu Młoda Filharmonia (2 programy) oraz przybliżyła swoją drogę edukacji zawodowej młodzieży szkolnej podczas spotkania autorskiego.

 

Kwota dofinansowania: 25 000 zł

PARTNERZY