XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. G. Fitelberga – PRZESŁUCHANIA | II ETAP

SESJA PORANNA: 9:30 – 13:10

SESJA POPOŁUDNIOWA: 15:30 – 19:10 

Bilet normalny 10.00 zł
Bilet ulgowy  5.00 zł

 

Listopad w Filharmonii Śląskiej upłynie pod znakiem jednego z najbardziej prestiżowych muzycznych konkursów wykonawczych w kraju. Do XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga zgłosiło się aż 260 młodych dyrygentów i dyrygentek z całego świata, którzy nie przekroczyli jeszcze 39. roku życia. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 12 z nich.

Przebieg II Etapu:

Z podanego repertuaru Uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory z grupy A i dwa utwory z grupy B (w tym obowiązkowo kompozycję Karola Szymanowskiego albo Henryka Mikołaja Góreckiego), po czym ze wskazanych losuje po jednym utworze z każdej grupy. Następnie, w czasie nie dłuższym niż 45 minut, przygotowują je wspólnie z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej aby zaprezentować je przed Jury. W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – Uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

GRUPA A 

E. Elgar – Wariacje Enigma op. 36

A. Dvořák – IX Symfonia e-moll Z Nowego Świata op. 95

J. Brahms – IV Symfonia e-moll  op. 98

M. Karłowicz – Symfonia e-moll Odrodzenie op. 7

GRUPA B

A. Dvořák – Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104

H.M. Górecki – Concerto-Cantata op. 65

J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op. 47

K. Szymanowski – II Koncert skrzypcowy op.  61

 

22.11.2023 | środa
XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. G. Fitelberga – PRZESŁUCHANIA | II ETAP

 

PARTNERZY