SOSNOWIEC | 15. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

Wykonawcy:

 • Anna Szostak – dyrygent
 • Adam Myrczek – recytacje
 • Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Program: 

 • Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Tota pulchra es Maria
 • Henry Purcell – Hear my prayer, O Lord Z. 15
 • Władysław Leszczyński – Mandatum novum
 • Johann Sebastian Bach – Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225
 • Karol Wojtyła – Magnificat z Renesansowego psałterza
 • Sonia Brauhoff – Totus Tuus. Maria Fatima in memoriam
 • Jan Paweł II – Źródło
 • Jan Paweł II – Strumień
 • Jan Paweł II – II część Tryptyku rzymskiego
 • Anton Bruckner – Ave Maria
 • Jan Paweł II – Fragmenty homilii wygłoszonej podczas kanonizacji siostry Faustyny dnia 30 kwietnia 2000 roku
 • Krzysztof Kostrzewa – Jezu ufam Tobie
 • Karol Wojtyła – Właściwa inwokacja, czyli wołanie do człowieka, który stał się ciałem historii 
 • Karol Wojtyła – Inwokacja
 • Karol Wojtyła – IV część Wigilii wielkanocnej 1966
 • Henryk Mikołaj Górecki – Ach, jak smutne jest rozstanie z Pieśni Maryjnych op. 54
 • Thomas de Beyer – Missa Lucis (prawykonanie)

Wstęp wolny

 

Koncert w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu 19 września 2020 roku wpisuje się w najważniejsze przesłanie tegorocznej edycji Festiwalu i uczci 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II oraz 325. rocznicę urodzin Patrona Festiwalu. Wydarzenie to będzie poświęcone muzyce sakralnej tworzonej na przestrzeni wieków. Usłyszymy wspaniałe chóralne i instrumentalne dzieła, począwszy od barokowych utworów Johanna Sebastiana Bacha, Henry’ego Purcella, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego i Władysława Leszczyńskiego, po wspaniałe Ave Maria Antona Brucknera i dzieła kompozytorów XX i XXI wieku -Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Kostrzewy, Soni Brauhoff. Podczas koncertu po raz pierwszy zabrzmi Missa Lucis  niemieckiego księdza Thomasa de Beyera.

Wykonawcami tej zachwycającej, religijnej muzyki będą Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia i znakomita Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej. Koncert poprowadzi Anna Szostak. Camerata Silesia to najlepsza w Polsce kameralna grupa śpiewacza, znana z wysoko ocenianych interpretacji muzyki dawnej i najnowszej. Od momentu powstania zespół prezentował najwyższy poziom wykonań, co przyniosło mu uznanie zarówno w świecie muzycznym, jak i wśród melomanów. To zespół, który jest inspiracją dla wielu twórców z Polski i Europy. Współpracował z takimi kompozytorami, jak: Krzysztof Baculewski, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Zygmunt Krauze, Krzysztof Penderecki, Bogusław Schaeffer, Witold Szalonek, Paweł Szymański, Agata Zubel. Camerata Silesia pod kierownictwem Anny Szostak, jednej z najlepszych polskich dyrygentek chóralnych, corocznie daje wiele koncertów w Polsce i poza granicami kraju w ośrodkach o najwyższym prestiżu artystycznym oraz bierze udział w najważniejszych festiwalach.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej od początku swojej działalności zapewniła sobie udział w renomowanych międzynarodowych festiwalach oraz czołową pozycję wśród zespołów tego typu w Polsce. Pracuje pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych dyrygentów oraz współpracuje z wieloma solistami światowej sławy.

Muzycznym dziełom będą towarzyszyć głębokie, przejmujące słowa Wielkiego Papieża, zawarte w Tryptyku rzymskim, w Wigilii wielkanocnej 1966, w Magnificat z Renesansowego psałterza oraz w homilii wygłoszonej podczas kanonizacji siostry Faustyny dnia 30 kwietnia 2000 roku. Słowa te zabrzmią w wykonaniu Adama Myrczka.  

Koncert poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II wypełni wspaniała muzyka sakralna, której brzmienie oraz słowa Wielkiego Papieża pozwolą nam przypomnieć sobie najważniejsze przesłania Jego pontyfikatu, wyzwania, które przed nami postawił  oraz wskazówki, którymi możemy się kierować w życiu.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020” oraz Miasta Sosnowiec.

Współorganizatorem Festiwalu jest Energetyczne Centrum Kultury – Miejski Klub im. Jana Kiepury.

Partnerem Festiwalu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Sponsorem Festiwalu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Partnerem Festiwalu jest Fundacja PZU

 

19.09.2020 | sobota | g. 19

15. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego, Sosnowiec 

PARTNERZY