MUZYCZNA OPRAWA MSZY ZA OJCZYZNĘ

Częścią oficjalnych obchodów Święta Konstytucji 3 maja jest tradycyjnie msza za ojczyznę w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla. Jest też piękną tradycją, że muzyczną oprawę tej uroczystej liturgii zapewnia Chór Filharmonii Śląskiej. Tak będzie i w tym roku.
W piątek 3 maja filharmoniczni śpiewacy pod dyrekcją Elżbiety Krusz podczas uroczystego, świątecznego nabożeństwa zaśpiewają: „Bogurodzicę”, „Kyrie” Richarda Dubry, „Alleluja” Kamila Gojowego, „Ave Maria” Antona Brucknera, „Czego chcesz od nas, Panie” Józefa Świdra i „Angelus Domini” Franza Biebla. Utwór Kamila Gojowego będzie miał swe prawykonanie.
Kamil Gojowy jest dyrygentem Chóru Kameralnego „Apertum Cor” parafii Matki Bożej Różańcowej w Katowicach Zadolu oraz asystentem dyrygenta katowickiego Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego. Studiuje dyrygenturę chóralną na śląskiej uczelni muzycznej. Przed dwoma laty we współpracy z Tomaszem Ptokiem skomponował Kantatę na 175-lecie Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Inna jego kompozycja – „Vulnera -Rany” została wykonana podczas gdańskich warsztatów muzyki liturgicznej „Muzyka duszy”.

3 maja 2019, piątek godz. 10.30
Archikatedra Chrystusa Króla, Katowice
Muzyczna oprawa mszy za Ojczyznę
Chór Filharmonii Śląskiej
Elżbieta Krusz – dyrygent
Programme:
Anonim – Bogurodzica
Richard Dubra – Kyrie
Kamil Gojowy – Alleluja (prawykonanie)
Anton Bruckner – Ave Maria
Józef Świder – Czego chcesz od nas Panie
Franz Biebl – Angelus Domini

PARTNERZY